Wymagania wizowe do pracy w UE

Lingoda
Wymagania wizowe do pracy w UE

Uzyskanie wizy pracowniczej w celu wjazdu do Unii Europejskiej (UE) jako rezydent spoza UE lub jako rezydent UE może być skomplikowanym procesem, ponieważ wymagania i procedury różnią się w zależności od kraju i rodzaju pracy, którą zamierzasz wykonywać.

Poniżej przedstawiamy jednak przykładowy proces ubiegania się o wizę dla mieszkańca spoza UE, który chce podjąć pracę w Niemczech:

 1. Ustal, jakiego rodzaju wiza jest Ci potrzebna: Jako mieszkaniec spoza UE będziesz potrzebował długoterminowej wizy krajowej, aby pracować w Niemczech.
 2. Zebrać wymagane dokumenty: Do wymaganych dokumentów w przypadku długoterminowej wizy krajowej do pracy w Niemczech należą:
 • Ważny paszport lub dokument podróży
 • Dwie aktualne fotografie w rozmiarze paszportowym
 • Wypełniony i podpisany formularz wniosku wizowego
 • Ważna oferta pracy lub umowa o pracę od niemieckiego pracodawcy, zawierająca szczegóły dotyczące stanowiska i wynagrodzenia
 • Dowód kwalifikacji i doświadczenia zawodowego odpowiedniego dla danego stanowiska pracy
 • Dowód ubezpieczenia zdrowotnego
 • Dowód posiadania wystarczających środków finansowych na utrzymanie podczas pobytu w Niemczech
 • Opłata w wysokości 75 euro
 1. Złóż wniosek: Wniosek o wizę można złożyć w niemieckiej ambasadzie lub konsulacie w swoim kraju. Może być również wymagane stawienie się na rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Czekaj na decyzję: Czas rozpatrywania wniosku o długoterminową wizę krajową do pracy w Niemczech może być różny, ale z reguły trwa około 60 dni.
 3. Odbierz wizę: Jeśli Twój wniosek zostanie zatwierdzony, będziesz musiał odebrać wizę osobiście. W ramach procesu ubiegania się o wizę może być również konieczne dostarczenie danych biometrycznych, takich jak odciski palców.

Należy pamiętać, że wymagania i procedury mogą się różnić w zależności od kraju, z którego składasz wniosek oraz ambasady lub konsulatu, do którego się zwracasz. Dlatego zawsze najlepiej jest sprawdzić oficjalną stronę internetową ambasady lub konsulatu Niemiec w swoim kraju, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje i instrukcje.

Dodatkowo, jeśli jesteś mieszkańcem UE ubiegającym się o wizę pracowniczą w innym kraju UE, proces może być inny i mniej skomplikowany. Konieczne może być przedstawienie dowodu pobytu w UE, dowodu zatrudnienia oraz dowodu posiadania wystarczających środków finansowych. Zawsze jednak najlepiej jest sprawdzić konkretne wymagania w ambasadzie lub konsulacie kraju, w którym planujesz pracować.

Lingoda