Villkor

Visumkrav för att arbeta i EU

Postdatum

Visumkrav för att arbeta i EU

Hem » Hur man gör » Visumkrav för att arbeta i EU

Att få en arbetsvisering för att resa in i Europeiska unionen (EU) som bosatt utanför EU eller som bosatt i EU kan vara en komplicerad process, eftersom kraven och förfarandena varierar beroende på vilket land och vilken typ av arbete du ska utföra.

Här är dock ett exempel på hur visumansökan går till för en person som inte är bosatt i EU och som vill arbeta i Tyskland:

 1. Bestäm vilken typ av visering du behöver: Som bosatt utanför EU behöver du en långsiktig nationell visering för att arbeta i Tyskland.
 2. Samla ihop de dokument som krävs: För att få ett långtidsvisum för arbete i Tyskland krävs följande dokument: – En långtidsvisum för arbete i Tyskland:
 • Ett giltigt pass eller en giltig resehandling
 • Två nya fotografier i passformat.
 • Ett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum
 • Ett giltigt jobberbjudande eller arbetsavtal från en tysk arbetsgivare, med uppgifter om jobbet och lönen.
 • Bevis på kvalifikationer och yrkeserfarenhet som är relevanta för tjänsten.
 • Bevis på sjukförsäkring
 • Bevis på att du har tillräckliga ekonomiska medel för att försörja dig själv under din vistelse i Tyskland.
 • En avgift på 75 euro
 1. Skicka in din ansökan: Du kan lämna in din visumansökan på den tyska ambassaden eller konsulatet i ditt hemland. Du kan också behöva delta i en intervju.
 2. Vänta på ett beslut: Handläggningstiden för ett långtidsvisum för arbete i Tyskland kan variera, men i allmänhet tar det cirka 60 dagar.
 3. Hämta din visering: Om din ansökan godkänns måste du hämta ut din visering personligen. Du kan också behöva lämna biometriska uppgifter, t.ex. fingeravtryck, som en del av visumansökan.

Det är viktigt att notera att kraven och förfarandena kan variera beroende på vilket land du ansöker från och vilken ambassad eller vilket konsulat du ansöker till. Därför är det alltid bäst att kolla den officiella webbplatsen för den tyska ambassaden eller konsulatet i ditt hemland för att få den mest aktuella informationen och instruktionerna.

Om du är bosatt i EU och ansöker om en arbetsvisering i ett annat EU-land kan processen dessutom vara annorlunda och mindre komplicerad. Du kan behöva bevisa att du är bosatt i EU, att du har en anställning och att du har tillräckliga ekonomiska medel. Det är dock alltid bäst att kontrollera de specifika kraven med ambassaden eller konsulatet i det land där du planerar att arbeta.