Vízové požadavky pro práci v EU

Získání pracovního víza pro vstup do Evropské unie (EU) jako rezident mimo EU nebo jako rezident EU může být složitý proces, protože požadavky a postupy se liší v závislosti na zemi a typu práce, kterou hodláte vykonávat.

Zde je však příklad žádosti o vízum pro občana ze země mimo EU, který chce v Německu pracovat:

 1. Určete typ víza, které potřebujete: Pro práci v Německu budete potřebovat dlouhodobé národní vízum.
 2. Shromážděte požadované dokumenty: Potřebné dokumenty pro udělení dlouhodobého víza pro práci v Německu zahrnují:
 • Platný cestovní pas nebo cestovní doklad
 • Dvě aktuální fotografie pasové velikosti
 • Vyplněný a podepsaný formulář žádosti o vízum
 • Platná pracovní nabídka nebo pracovní smlouva od německého zaměstnavatele, včetně údajů o pracovní pozici a platu.
 • Doklad o kvalifikaci a odborné praxi odpovídající danému pracovnímu místu.
 • Doklad o zdravotním pojištění
 • Důkaz o dostatečných finančních prostředcích na obživu během pobytu v Německu.
 • Poplatek 75 eur
 1. Odeslání žádosti: Žádost o vízum můžete podat na německém velvyslanectví nebo konzulátu ve vaší zemi. Můžete být také vyzváni k účasti na pohovoru.
 2. Počkejte na rozhodnutí: Doba vyřízení žádosti o dlouhodobé vízum za účelem práce v Německu se může lišit, ale obecně trvá přibližně 60 dní.
 3. Vyzvedněte si vízum: Pokud bude vaše žádost schválena, budete si muset vízum vyzvednout osobně. V rámci žádosti o vízum může být také nutné poskytnout biometrické údaje, například otisky prstů.

Je důležité si uvědomit, že požadavky a postupy se mohou lišit v závislosti na zemi, ze které žádáte, a na velvyslanectví nebo konzulátu, na který se obracíte. Proto je vždy nejlepší podívat se na oficiální webové stránky německého velvyslanectví nebo konzulátu ve vaší zemi, kde najdete nejaktuálnější informace a pokyny.

Pokud jste navíc občanem EU a žádáte o pracovní vízum v jiné zemi EU, může být proces odlišný a méně komplikovaný. Možná budete muset předložit doklad o pobytu v EU, doklad o zaměstnání a doklad o dostatečných finančních prostředcích. Vždy je však lepší ověřit si konkrétní požadavky na velvyslanectví nebo konzulátu země, ve které plánujete pracovat.