Försäkringsskydd i Nederländerna

Lingoda
Försäkringsskydd i Nederländerna

Försäkringar i Nederländerna betyder inte att det är osäkert att vara i landet, långt ifrån. Det betyder helt enkelt att en besökare eller boende bryr sig tillräckligt för att skydda sig själv eller egendom mot eventuella risker. Livet i sig är riskabelt vilket är en verklighet som inte bara kan försvinna bara för att någon nyligen har flyttat till Nederländerna.

Nederländerna är inte på något sätt något annat allmänt land på den globala kartan, nej. Det har sin egenart som väl fångas i talesättet att ”Gud skapade världen men holländarna skapade Holland ”. Detta berömda talesätt bygger upp massor av storhet om Nederländerna, vilket kan ge ett felaktigt intryck av att holländarna alltid har kontroll över eventuella risker. Tyvärr kommer risker på något sätt hitta sin väg på det mest oväntade sättet under din vistelse i Nederländerna, vilket kräver ett pålitligt försäkringsskydd.

Det är därför du säkert behöver ett försäkringsskydd i Nederländerna

Att tro att att vara i Nederländerna garanterar en persons säkerhet genomgående skulle vara naivt eftersom en bilkrock kan inträffa när som helst som begränsar dig till sängen eller om du har tur, en rullstol för livet. Ännu bättre, en tvångsbrand kan rasera ner dina affärslokaler och lämna efter sig obeställda lån och förlorad försörjning. Dessa är fakta i livet som inte förändras oavsett var du är. Kanske är sannolikheten för att de försäkrade riskerna i Nederländerna inte inträffar lika hög som på andra håll på grund av deras robusta riskhanteringsmekanismer, men de skymtar fortfarande.

Bland holländarna är försäkringsbolagen i landet deras att gå till pålitlig och omtänksam partner när en risk lockar. I allmänhet äger människor i Nederländerna rikedomar i olika former som dyra stadsjeepar, bra hus, blomstrande gårdar och företag et cetera. I händelse av att en risk inträffar skulle den ekonomiska förlusten bli enorm. Även nykomlingar har en anledning att ta ett försäkringsskydd, för så fort de kommer in i Nederländerna och tar sig an arbetet kommer förmögenheter att komma men de måste säkras under en ordentlig försäkring.

Sjukförsäkring Nederländerna

Nederländerna är en av nationerna med utmärkt och universell hälsovård. Varje individ som bor i Nederländerna är skyldig att få en standard sjukförsäkring. Det omfattar receptbelagd medicin, sjukhusvård och konsultation med en allmänläkare.

Till skillnad från de andra europeiska nationerna som Danmark och Sverige, är den holländska regeringen ansvarig för det kvalitativa och tillgängliga sjukvårdssystemet men inte ledningen. Den kombinerar privata hälsoplaner såväl som sociala villkor. Skatter finansierar Nederländernas sjukvård.

Försäkringsskydd i Nederländerna
Det är aldrig roligt att vara rullstolsbunden, men olyckor kan bara göra dig oförmögen att arbeta eller gå

De två huvudsakliga nederländska sjukförsäkringarna inkluderar premie (månadspremie) och egen risico (egen risk). Den månatliga premien dras månadsvis från bankkontot. Å andra sidan, det egna riskbeloppet betalar man ur egen ficka. Den täcker vissa mediciner och behandlingar innan sjukförsäkringen täcker resten. Till exempel, 2022, kostade det 385 euro.

Det finns två typer av försäkringar i Nederländerna. De inkluderar obligatorisk grundförsäkring (basisverzekering) och valfri tilläggsförsäkring (aanvullende verzekering). För grundförsäkring betalar man cirka 100 euro. Försäkringen täcker:

 • Läkarbesök
 • Förlossningsvård
 • Tandvård för barn under 18 år
 • Blodprov
 • Medicinrecept
 • Begränsad tandvård för vuxna över 18 år.
 • Omvårdnad på plats
 • Åldersvård

Arbetslöshetsförsäkring

Om du blir arbetslös i Nederländerna har man rätt till vissa förmåner enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring. Det finns dock några villkor som måste uppfyllas. De inkluderar:

 • Försäkrad mot anställning
 • Bli arbetslös på grund av något som inte är ditt fel
 • Tillgänglig för att arbeta på den nederländska arbetsmarknaden
 • Arbetade i minst 26 veckor under de senaste 36 veckorna innan han blev arbetslös
 • Måste undvika att förbli eller bli arbetslös genom att skicka adekvata arbetsansökningar
 • Ha minst 5 timmar per vecka samt kopplad lön

Man har rätt till 75 % av den sista lönen under de första två månaderna och 70 % av den sista för de kommande månaderna. Du kan dock inte få arbetslöshetsersättning om du är:

 • Sitter i fängelse
 • Får ersättning på grund av invaliditet eller sjukdom
 • Bor utanför Nederländerna
 • Inte vistas i Nederländerna lagligt
 • Nått lagstadgad pensionsålder

Bilförsäkring

Innan du tar en bilförsäkring i Nederländerna bör man först vara bosatt. Dessutom bör man ha en holländsk bil och ett giltigt körkort. De tre huvudsakliga typerna av bilförsäkringar i Nederländerna inkluderar ansvar för tredje part, utökat ansvar och allriskförsäkring.

Tredjepartsförsäkring är obligatorisk. Det täcker kostnaden för skadan på andra parter, inklusive skador, skador på egendom och fordon. Det är ett bra alternativ för personer med ett billigt fordon. Det är också bra för personer som kör en gammal bil.

Den utökade ansvarsförsäkringen omfattar tredje man, stöld och brand. Dessutom kan det i vissa fall täcka skadorna på din bil. Några av de omständigheter under vilka man kan göra ett krav inkluderar kollision med djur, stormskador, brand, skadegörelse och stöld.

Slutligen täcker allrisk- eller allriskförsäkringen alla skador som tillfogats tredje part samt skador på din bil. Det finns dock vissa undantag. Till exempel avsiktlig skada. Denna typ av försäkring rekommenderas starkt för ett dyrt eller nytt fordon.

Hemförsäkring

Att ta hemförsäkring är en lättnad för holländarna. De huvudsakliga typerna av villaförsäkringar inkluderar hemförsäkring och hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker skadegörelse, läckande vatten och försök till stöld eller stöld. De andra sakerna som omfattas inkluderar stormar, explosioner, blixtnedslag och bränder.

Däremot täcker hemförsäkringen dina ägodelar. Försäkringsbeloppet beror mycket på företaget. Försäkringen täcker explosion, sot, rök och brand . Det täcker även stormskador, stöld och brand. Man får också ytterligare täckning för jordbävningsskador eller förlust på grund av vårdslöshet.

Livsförsäkring

Är någon person beroende av dig? Om ja, så ska du inte tveka att ta en livförsäkring. Anledningen är i fall du går vidare, då kan livförsäkringen spela en roll för att ersätta din månadsinkomst. Genom detta är det lätt för familjen att fortsätta leva och betala sina räkningar.

Reseförsäkring

Vill du åka på semester till eller från Nederländerna? Då är det bra att ta en reseförsäkring. Försäkringen täcker sjukvårdskostnaderna samt akut hjälp. Dessutom täcker det förlust, skada eller stöld av bagage och personliga tillhörigheter. Övriga saker som täcks av denna försäkring inkluderar avbeställning, personliga olycksfall samt rättegångskostnader.

Husdjursförsäkring

I Nederländerna, innan du får en husdjursförsäkring, är det först viktigt att registrera din hund. Anmälan görs på kommunen. Dessutom måste man betala den årliga hundskatten på det lokala skattekontoret. Djurförsäkringen för holländska djurägare eftersom den ger dem chansen att välja mellan olika behandlingar för skadade eller sjuka husdjur. Allt beror på ens medicinska alternativ.

Att ha en husdjursförsäkring innebär att du har möjlighet att välja din veterinär. Dessutom finns det ingen diskriminering baserat på rasen. Till viss del ger husdjursförsäkring trygghet. Anledningen är att du inte behöver oroa dig när husdjuret blir sjukt. Dessutom behöver familjen inte spendera sin akutfond.

Rättsförsäkring

I Nederländerna täcker rättsförsäkringen en advokats rättegångskostnader. Dessutom täcker det andra juridiska tjänster. Till exempel bostadstvister, konsumentkonflikter samt arbetsmarknadsfrågor. Rättsförsäkringen ger människor vart de kan vända sig om en juridisk fråga uppstår. Ibland kan problemen uppstå när det inte finns några pengar eller ens besparingar, och det är där försäkringen kommer in.

Populära försäkringsbolag i Nederländerna

 • Achmea Zorg
 • Amersfoortse Zorgverzekeringen
 • Azivo Zorgverzekeraar
 • CZ
 • OHRA
 • OZ Zorgverzekeraar
 • Interpolis Zorgverzekeringen
 • Trias Zorgverzekeraar
 • UMC Zorgverzekeraar
 • Univé Zorgverzekeraar
 • Zilveren Kruis Achmea
 • Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
 • Salland verzekeringen
 • Stad Holland Verzekeraar
Lingoda