Verzekeringsdekking in Nederland

Lingoda
Verzekeringsdekking in Nederland

Verzekeren in Nederland betekent niet dat in het land zijn onveilig is, verre van. Het betekent simpelweg dat een bezoeker of bewoner genoeg om zichzelf of eigendom geeft om zichzelf of eigendommen te beveiligen tegen mogelijke risico’s. Het leven op zich is riskant, een realiteit die niet zomaar kan verdwijnen simpelweg omdat iemand onlangs naar Nederland is verhuisd.

Nederland is geenszins een ander algemeen land op de wereldkaart, nee. Het heeft zijn uniekheid die goed wordt uitgedrukt in het gezegde dat “God de wereld heeft geschapen, maar de Nederlanders hebben Nederland geschapen “. Dit beroemde gezegde bouwt veel grootsheid over Nederland op, wat de verkeerde indruk kan wekken dat Nederlanders altijd alle risico’s onder controle hebben. Sorry, risico’s zullen op de een of andere manier op de meest onverwachte manier hun weg vinden tijdens uw verblijf in Nederland, wat een betrouwbare verzekeringsdekking vereist.

Dit is waarom je zeker een verzekering nodig hebt in Nederland

Het zou naïef zijn om te denken dat het feit dat je in Nederland bent door en door de veiligheid van een persoon te garanderen, op elk moment kan optreden dat je aan het bed of, als je geluk hebt, een rolstoel voor het leven, kan voorkomen. Sterker nog, een gewelddadige brand kan uw bedrijfspand met de grond gelijk maken, waardoor niet-betaalde leningen en verlies van levensonderhoud achterblijven. Dit zijn feiten van het leven die niet veranderen, waar je ook bent. Misschien is de kans dat de in Nederland verzekerde risico’s zich voordoen misschien niet zo hoog als elders vanwege hun robuuste risicobeheermechanismen, maar ze doen nog steeds opdoemen.

Onder de Nederlanders zijn verzekeringsmaatschappijen in het land hun vertrouwde en zorgzame partner wanneer een risico zich aandient. Over het algemeen bezitten mensen in Nederland vermogen in verschillende vormen, zoals dure SUV’s, goede huizen, bloeiende boerderijen en bedrijven et cetera. Als er zich een risico voordoet, zou het financiële verlies enorm zijn. Zelfs nieuwkomers hebben een reden om een verzekering af te sluiten, want zodra ze Nederland binnenkomen en aan het werk gaan, zal het fortuin komen, maar ze moeten verzekerd zijn met een goede polis.

Zorgverzekering Nederland

Nederland is een van de landen met uitstekende en universele gezondheidszorg. Iedereen die in Nederland woont, is verplicht een standaard zorgverzekering af te sluiten. Het dekt medicatie op recept, ziekenhuisbehandeling en consultatie van een huisarts.

In tegenstelling tot de andere Europese landen zoals Denemarken en Zweden, is de Nederlandse overheid verantwoordelijk voor de kwaliteit en toegankelijke gezondheidszorg, maar niet voor het beheer. Het combineert particuliere gezondheidsplannen en sociale voorwaarden. Belastingen financieren de Nederlandse zorg.

Verzekeringsdekking in Nederland
Het is nooit leuk om in een rolstoel te zitten, maar door ongelukken kunt u gewoon niet werken of lopen

De twee belangrijkste Nederlandse zorgverzekeringen zijn premie (maandpremie) en eigen risico. De maandpremie wordt maandelijks van de bankrekening afgeschreven. Daarentegen betaalt men het eigen risico bedrag uit eigen zak. Het dekt sommige medicijnen en behandelingen voordat de zorgverzekering de rest dekt. Zo kostte het in 2022 385 euro.

Er zijn twee soorten verzekeringen in Nederland. Het gaat om de Verplichte basisverzekering en de optionele aanvullende verzekeringen. Voor de basisverzekering betaalt men ongeveer 100 euro. De verzekering dekt:

 • Doktersafspraak
 • Kraamzorg
 • Tandheelkundige zorg voor kinderen onder de 18 jaar
 • Bloed Test
 • Medicijnvoorschrift
 • Beperkte tandheelkundige zorg voor volwassenen vanaf 18 jaar.
 • Verpleging op locatie
 • Ouderenzorg

Werkeloosheidsverzekering

Als u in Nederland werkloos wordt, heeft u recht op een aantal uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet. Er zijn echter enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Ze bevatten:

 • Verzekerd tegen tewerkstelling
 • Werkloos worden vanwege iets dat niet jouw schuld is
 • Beschikbaar om te werken op de Nederlandse arbeidsmarkt
 • De afgelopen 36 weken minimaal 26 weken gewerkt voordat ze werkloos waren
 • Moet voorkomen dat u werkloos blijft of wordt door adequate sollicitaties te sturen
 • Minimaal 5 uur per week en gekoppeld loon

Men heeft recht op 75% van het laatste loon in de eerste twee maanden en 70% van het laatste loon voor de volgende maanden. U kunt echter geen WW-uitkering krijgen als u:

Autoverzekering

Voor het afsluiten van een autoverzekering in Nederland dient men eerst ingezetene te zijn. Ook dient men in het bezit te zijn van een Nederlandse auto en een geldig rijbewijs. De drie belangrijkste autoverzekeringen in Nederland zijn WA-, uitgebreide aansprakelijkheidsverzekeringen en allriskverzekeringen.

WA-verzekering s verplicht. Het dekt de kosten van de schade aan andere partijen, inclusief verwondingen, schade aan eigendommen en voertuigen. Het is een goede optie voor mensen met een goedkope auto. Het is ook goed voor de personen die een oude auto besturen.

De uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering is inclusief WA, diefstal en brand. Bovendien kan het in sommige gevallen de schade aan uw auto dekken. Enkele van de omstandigheden waarin men een claim kan indienen, zijn aanrijdingen met dieren, stormschade, brand, vandalisme en diefstal.

Tot slot de allrisk- of allriskverzekering alle schade toegebracht aan derden en schade aan uw auto. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld opzettelijke schade. Dit soort verzekering wordt sterk aanbevolen voor een duur of nieuw voertuig.

opstalverzekering

Het afsluiten van een woonhuisverzekering is een verademing voor Nederlanders. De belangrijkste soorten opstalverzekeringen zijn de opstalverzekering en de inboedelverzekering. De opstalverzekering dekt vandalisme, lekkend water en poging tot diefstal of diefstal. De andere zaken die worden gedekt zijn onder meer stormen, explosies, blikseminslagen en branden.

De inboedelverzekering daarentegen dekt uw inboedel. Het verzekerd bedrag is sterk afhankelijk van het bedrijf. De verzekering dekt explosie, roet, rook en brand . Het dekt ook stormschade, diefstal en brand. Men krijgt ook extra dekking voor aardbevingsschade of verlies door nalatigheid.

Levensverzekering

Is iemand afhankelijk van jou? Zo ja, aarzel dan niet om een levensverzekering af te sluiten. De reden is dat als u doorgeeft, een levensverzekering een rol kan spelen bij het vervangen van uw maandinkomen. Hierdoor is het gemakkelijk voor het gezin om te blijven leven en hun rekeningen te betalen.

Reisverzekering

Wilt u op vakantie in of buiten Nederland? Dan is het goed om een reisverzekering af te sluiten. De verzekering dekt zowel de medische kosten als de noodhulp. Bovendien dekt het verlies, beschadiging of diefstal van bagage en persoonlijke eigendommen. De overige zaken die onder deze verzekering vallen zijn onder meer opzegging, persoonlijke ongevallen en juridische kosten.

Huisdierenverzekering

In Nederland is het, voordat u een huisdierenverzekering afsluit, eerst belangrijk om uw hond te registreren. De inschrijving gebeurt bij de gemeente. Ook moet men de jaarlijkse hondentaks betalen bij de plaatselijke belastingdienst. De huisdierenverzekering voor Nederlandse eigenaren van gezelschapsdieren omdat het hen de kans geeft om te kiezen uit verschillende behandelingen voor gewonde of zieke huisdieren. Het hangt allemaal af van iemands medische optie.

Met een huisdierenverzekering heeft u de mogelijkheid om uw dierenarts te kiezen. Ook is er geen discriminatie op basis van het ras. Tot op zekere hoogte zorgt het nemen van een huisdierenverzekering voor gemoedsrust. De reden is dat u zich geen zorgen hoeft te maken als het huisdier ziek wordt. Bovendien hoeft het gezin hun noodfonds niet uit te geven.

Wettelijke verzekering

In Nederland dekt een rechtsbijstandverzekering de juridische kosten van een advocaat. Bovendien dekt het de overige juridische diensten. Denk aan huisvestingsgeschillen, consumentenconflicten, maar ook arbeidskwesties. Een rechtsbijstandverzekering geeft mensen waar ze terecht kunnen als er zich een juridisch probleem voordoet. Soms kunnen de problemen optreden wanneer er geen geld of zelfs spaargeld is, en dat is waar verzekeringen om de hoek komen kijken.

Populaire verzekeringsmaatschappijen in Nederland

 • Achmea Zorg
 • Amersfoortse Zorgverzekeringen
 • Azivo Zorgverzekeraar
 • CZ
 • OHRA
 • OZ Zorgverzekeraar
 • Interpolis Zorgverzekeringen
 • Trias Zorgverzekeraar
 • UMC Zorgverzekeraar
 • Univé Zorgverzekeraar
 • Zilveren Kruis Achmea
 • Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
 • Salland verzekeringen
 • Stad Holland Verzekeraar
Lingoda