Voorwaarden

Verzekering in Bulgarije

Verzekering in Bulgarije

Bulgaarse burgers en ingezetenen kunnen altijd verschillende soorten verzekeringen krijgen, waaronder ziektekostenverzekering, auto, reizen en nog veel meer. De verzekeringen helpen hen bij het beschermen van zichzelf, hun families en activa tegen financiële verliezen en risico’s. Daarnaast speelt verzekering een rol bij het beschermen van de productieve arbeidskrachten in Bulgarije.

Ziektekostenverzekering in Bulgarije

In Bulgarije is een ziektekostenverzekering verplicht voor zowel de burgers als andere inwoners die permanent in het land verblijven, maar geen ziektekostenverzekering hebben van de andere EU-leden. Gezien de betaling hangt het vooral af van iemands salaris, maar het minimumtarief is ongeveer 18 leva per maand. De zorgpremie is ongeveer 8% van het salaris. 4,8% hiervan komt rechtstreeks als overmakingen die door de werkgever worden betaald, maar de werknemer betaalt de rest.

Kinderen, zowel de Bulgaarse als de EU-leden, hebben recht op gratis sociale en medische zorg. De medische hulp in Bulgarije wordt gedekt door het National Health Insurance Fund. Daarom is het volgende wat men krijgt door een verzekering te betalen:

 • Informatie over iemands gezondheidstoestand en behandelmethoden
 • Medicijnen voor thuisbehandeling
 • Toegang tot hoogwaardige zorg
 • Tandheelkunde
 • Ziekenhuiszorg
 • Gespecialiseerde poliklinische zorg
 • Zeer gespecialiseerde medische activiteiten.

Werkeloosheidsverzekering

Een werkloosheidsverzekering is beschikbaar voor elke Bulgaarse ingezetene die de socialezekerheidsbijdragen heeft betaald gedurende de afgelopen 18 maanden voordat hij werkloos werd. Bovendien kan een werknemer in sommige gevallen profiteren als het bedrijf waarin hij werkt insolvent wordt. De voorwaarden waaronder iemand in aanmerking komt om de werkloosheidsuitkering te krijgen, zijn als volgt;

 • U bent niet werkzaam in een taak waarvoor u verplicht verzekerd bent
 • Geen recht op pensioen voor de duur van de ouderdom of sociale verzekering of zelfs vervroegde uittreding in welk land dan ook, inclusief Bulgarije
 • Ingeschreven bij het Uitzendbureau als werkloos
 • Indien werkloos in deeltijd en de vergoeding lager is dan het landelijke minimumloon, kan men recht hebben op de helft van de verschuldigde WW-uitkering.

In Bulgarije: “De dagelijkse uitkering voor werkloosheid is 60% van uw gemiddelde verzekerbare inkomen waarvoor u in de 24 maanden voorafgaand aan de schorsing van de sociale verzekering premies hebt betaald.” Ook als iemand in een ander EU-land werkt, is de verantwoordelijke periode die waarin de persoon in Bulgarije heeft gewerkt. In 2021 was het laagste bedrag dat de werklozen ontvingen in termen van uitkeringen BGN 12 per dag, terwijl het maximum BGN 74,29 per dag was.

Autoverzekering

Net als de andere EU-landen is een autoverzekering, met name een derde partij, verplicht in Bulgarije. Als een bestuurder geen geldige verzekering aanbiedt, kan hij een boete krijgen. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van zowel eigenaren als de bestuurder van het motorrijtuig als deze leiden tot:

 • Mensen verwonden of zelfs doden
 • Beschadigt of vernietigt andere motorvoertuigen
 • Verliest voordelen die rechtstreeks verband houden met de gevolgen van verkeersongevallen

Een ander type autoverzekering is de Casco-verzekering, die een vergoeding biedt voor volledige vernietiging, schade of zelfs diefstal van een motorvoertuig. Het kan jaarlijks worden verlengd en is beschikbaar in Bulgarije. Dit type verzekering is verder onderverdeeld in twee, gedeeltelijke en volledige Casco verzekeringen:

De gedeeltelijke Casco-verzekering dekt het volgende:

 • Natuurramp en brand
 • Zowel de impact van als een crash in andere materiële objecten
 • Vandalisme of liever kwaadwillige daad van derden.

Volledige Casco verzekering dekt:

 • Rover van motorvoertuig
 • Diefstal van het voertuig
 • Weg ongeluk
 • Natuurramp en brand
 • Zowel de impact van als een crash in andere materiële objecten
 • Vandalisme of liever kwaadwillige daad van derden.

Woningverzekering in Bulgarije

De opstalverzekering in Bulgarije is een flexibel en modern product dat verschillende risico’s biedt die verband houden met individuele behoeften. Het biedt ook de kans om een roerend goed of een woongebouw te verzekeren. Dit zijn de voordelen die u krijgt door dit soort verzekeringen af te sluiten:

 • Gebroken keramische werkbladen, gebroken glas of sanitair
 • Persoonlijk ongeluk
 • vernietiging veroorzaakt door natuurrampen, waaronder aardbevingen en overstromingen
 • Verliezen als gevolg van implosie, explosie, bliksem en brand
 • Schade veroorzaakt door roerende zaken tijdens transport bij adreswijziging

Reisverzekering

Het is een beleid dat elke persoon die in Bulgarije reist, een medische reisverzekering voor de natie moet hebben. Daarnaast moeten de Bulgaarse inwoners ook een reisverzekering afsluiten als ze buiten de EU-lidstaten reizen. Voordat u een reisverzekering afsluit, moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • De activiteiten die men zal doen tijdens de reis
 • Het bedrag van de medische dekking
 • De kosten van de reis, dat wil zeggen dat als iemand deze annuleert, hij of zij haar geld terug kan krijgen

Na de bovenstaande overwegingen in overweging te hebben genomen, zijn hieronder de voordelen die u kunt krijgen door dit soort verzekering te nemen wanneer u in of uit Bulgarije reist:

 • Legale uitgaven
 • Reisdocumenten, paspoort en persoonlijk geld
 • Bagage en persoonlijke bezittingen
 • De reis afbreken
 • Vertraagd vertrek
 • Persoonlijke aansprakelijkheid en ongeval
 • Medische kosten en ziekenhuisuitkering
 • Annuleren of inkorten van de reis en anderen

Huisdierenverzekering

Een huisdierenverzekering in Bulgarije dekt de veelvoorkomende aandoeningen die van invloed zijn op huisdieren. Ze omvatten hondenziekte, bijtwonden en lichaamsopname. Deze verzekering is belangrijk omdat het een huisdier helpt om normaal te spelen en eten. Andere zaken die worden gedekt zijn onder meer ongevallen, ziekenhuisopnames, examenkosten, diagnostische tests, operaties, röntgenfoto’s en echo’s . In Bulgarije is een huisdierenverzekering verplicht voor iedereen met een huisdier.

Zelfstandigen Verzekering

In Bulgarije zijn zelfstandigen meestal verzekerd voor arbeidsongeschiktheid vanwege ouderdom (pensioen), overlijden en algemene ziekten. In sommige gevallen kunnen ze zich ook verzekeren voor moederschap en algemene ziekte. Het is echter niet verplicht; ze verzekeren zich gewoon vrijwillig.

Openbare aansprakelijkheidsverzekering

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt alle leden van een gezin, kan als afzonderlijke dekking of als onderdeel van de eigendomsverzekering. Het dekt schade die is veroorzaakt of toegebracht aan derden door een persoon, de huurders, huisdieren en kinderen. Bovendien, aangezien de meeste Bulgaarse verzekeringsmaatschappijen de kwestie van openbare aansprakelijkheid uitsluiten, zou men hiermee rekening moeten houden bij het verhuren van onroerend goed.

De beste verzekeringsmaatschappijen in Bulgarije

Op dit punt is het duidelijk dat de behoefte aan verzekeringsdekking reëel is. Het is niet langer een kwestie van luxe om een hoes te hebben, maar eerder een noodzaak die uw dagelijkse leven veilig stelt, zodat u zich kunt concentreren op andere belangrijke dingen. Dus nu, krijg de redenen om u te registreren voor en verzekerd te zijn door een of meer van de volgende verzekeraars in Bulgarije.

 1. AIG
 2. ALLIANZ BULGARIJE HOLDING JSC
 3. AON
 4. Nationale gezondheidsdienst (NHS)
 5. algemeen
 6. MetLife
 7. Werkgevers’
 8. NN Groep
 9. UNIQA
 10. GRAWE Bulgarije Jivotozastrahovane
 11. BULSTRAD WENEN VERZEKERINGSGROEP
 12. VZAIMOZASTRAHOVATELNA KOOPERACIA – DOBRUDJA-M-ZHIVOT