Téarmaí

Árachas sa Bhulgáir

Árachas sa Bhulgáir

Is féidir le saoránaigh agus cónaitheoirí na Bulgáire cineálacha éagsúla árachais a fháil i gcónaí lena n-áirítear sláinte, carr, taisteal agus go leor eile. Cabhraíonn na hárachóirí leo iad féin, a dteaghlaigh, chomh maith le sócmhainní a chosaint ó chaillteanais airgeadais agus rioscaí. Ina theannta sin, tá ról ag árachas chun an lucht saothair táirgiúil sa Bhulgáir a chosaint.

Árachas Sláinte sa Bhulgáir

Sa Bhulgáir, tá árachas sláinte éigeantach do na saoránaigh chomh maith le cónaitheoirí eile a bhfuil cónaí buan orthu sa náisiún ach nach bhfuil árachas sláinte acu ó chomhaltaí eile an AE. I bhfianaise na híocaíochta, braitheann sé go príomha ar thuarastal an duine, ach is é an t-íosráta thart ar 18 leva míosúil. Is ionann na ranníocaíochtaí cúram sláinte agus thart ar 8% den tuarastal. Tagann 4.8% de seo go díreach mar íocaíochtaí íoctha ag an bhfostóir ach íocann an fostaí an chuid eile.

Tá leanaí, baill na Bulgáire agus an AE araon, i dteideal cúram sóisialta agus leighis saor in aisce. Tá an cúnamh leighis sa Bhulgáir clúdaithe ag an gCiste Árachais Sláinte Náisiúnta. Mar sin, seo a leanas an méid a fhaigheann duine trí árachas a íoc:

 • Eolas maidir le stádas sláinte an duine chomh maith le modhanna cóireála
 • Cógais le haghaidh cóireála sa bhaile
 • Teacht ar chúram ardchaighdeáin
 • Cúram fiaclóireachta
 • Cúram ospidéil
 • Cúram othar seachtrach speisialaithe
 • Gníomhaíochtaí leighis an-speisialaithe.

Árachas Dífhostaíochta

Tá árachas dífhostaíochta ar fáil d’aon chónaitheoir sa Bhulgáir a d’íoc na ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh ar feadh bliana ar a laghad le 18 mí anuas sula raibh sé dífhostaithe. Ina theannta sin, i gcásanna áirithe, féadfaidh fostaí leas a bhaint as i gcás ina n-éiríonn an chuideachta ina n-oibríonn sé dócmhainneach. Is iad seo a leanas na coinníollacha a fhágann go mbeidh aon duine cáilithe chun na sochair dhífhostaíochta a fháil;

 • Níl tú fostaithe i dtasc atá faoi réir árachas éigeantach
 • Níl sé i dteideal pinsin ar feadh ré seanaoise nó árachais shóisialaigh nó fiú luathscoir in aon tír, an Bhulgáir san áireamh
 • Cláraithe sa Ghníomhaireacht Fostaíochta mar dhuine dífhostaithe
 • Má tá dífhostaithe go páirtaimseartha agus má tá an cúiteamh níos lú ná íosphá an náisiúin, féadfaidh duine a bheith i dteideal leath an tsochair dhífhostaíochta atá dlite.

Sa Bhulgáir, “Is é an sochar laethúil airgid thirim le haghaidh dífhostaíochta ná 60% de do mheánioncam inárachais a bhfuil ranníocaíochtaí íoctha agat ina leith le linn na 24 mí roimh fionraí d’árachas sóisialta .” Chomh maith leis sin, i gcás go n-oibríonn duine amháin i náisiún eile de chuid an AE, is í an tréimhse chuntasaíochta an tréimhse inar oibrigh an duine sa Bhulgáir. In 2021 is é BGN 12 in aghaidh an lae an méid is lú a fuair daoine dífhostaithe i dtéarmaí sochair agus ba é BGN 74.29 in aghaidh an lae an t-uasmhéid.

Árachas Gluaisteán

Cosúil le náisiúin eile an AE, tá árachas gluaisteáin, go háirithe tríú páirtí, éigeantach sa Bhulgáir. Má theipeann ar thiománaí polasaí árachais bailí a thairiscint, féadfar fíneáil a chur ar dhuine amháin. Clúdaíonn an t-árachas dliteanas na n-úinéirí chomh maith leis an tiománaí mótarfheithicle má chuireann siad faoi deara:

 • Díobháil nó fiú daoine a mharú
 • Damáiste nó scriosann mótarfheithiclí eile
 • Cailltear sochair a bhaineann go díreach le hiarmhairtí timpiste bóthair

Is cineál eile árachais cairr é árachas Casco, agus cuireann sé slánaíocht ar fáil do scrios iomlán, damáiste, nó fiú goid mótarfheithicle. Déantar é a athnuachan go bliantúil agus tá sé ar fáil i gcríocha na Bulgáire. Roinntear an cineál seo árachais tuilleadh ina dhá árachas iomlán, páirteach agus iomlán:

Clúdaíonn árachas páirteach Casco na nithe seo a leanas:

 • Tubaiste nádúrtha agus tine
 • An tionchar ó chomh maith le timpiste i rudaí ábhartha eile
 • Loitiméireacht nó in áit gníomh mailíseach tríú páirtí.

Clúdaíonn árachas iomlán Casco:

 • Robálaí mótarfheithicle
 • Goid na feithicle
 • Timpiste bóthair
 • Tubaiste nádúrtha agus tine
 • An tionchar ó chomh maith le timpiste i rudaí ábhartha eile
 • Loitiméireacht nó in áit gníomh mailíseach tríú páirtí.

Árachas Maoine Tí sa Bhulgáir

Is táirge solúbtha nua-aimseartha é árachas tí na Bulgáire a chuireann rioscaí éagsúla ar fáil a bhaineann le riachtanais aonair. Tugann sé seans freisin árachas a chur ar mhaoin shochorraithe nó foirgneamh a úsáidtear chun críocha cónaithe . Seo a leanas na sochair a fhaigheann duine ón gcineál seo árachais:

 • Countertops ceirmeacha briste, gloine briste, nó earraí sláintíochta
 • Timpiste pearsanta
 • scrios de bharr tubaistí nádúrtha, lena n-áirítear creathanna talún agus tuilte
 • Caillteanais mar thoradh ar phléascadh, pléascadh, tintreach agus tine
 • Damáistí de bharr maoin shochorraithe le linn iompair agus seoltaí á n-athrú

Árachas Taistil

Tá sé mar pholasaí go gcaithfidh aon duine atá ag taisteal sa Bhulgáir árachas taistil leighis a fháil don náisiún. Ina theannta sin, ní mór do chónaitheoirí na Bulgáire árachas taistil a ghlacadh agus iad ag taisteal lasmuigh de bhallstáit an AE. Sula bhfaighidh tú árachas taistil, ba cheart na coinníollacha seo a leanas a chur san áireamh:

 • Na gníomhaíochtaí a dhéanfaidh duine le linn an turais
 • An méid clúdach leighis
 • Costas an turais is é sin má chuireann duine ar ceal é, féadfaidh sé nó sí a cuid airgid a fháil ar ais

Tar éis na breithnithe thuas a chur i bhfeidhm, seo thíos na sochair a d’fhéadfadh duine a fháil as an gcineál seo árachais a ghlacadh agus tú ag taisteal isteach nó amach as an mBulgáir:

 • Costais dlí
 • Doiciméid taistil, pas, agus airgead pearsanta
 • Bagáiste agus earraí pearsanta
 • An turas a thréigean
 • Imeacht moillithe
 • Dliteanas pearsanta agus timpiste
 • Costais leighis chomh maith le sochar ospidéil
 • An turas a chur ar ceal nó a ghearradh gearr agus eile

Árachas Peataí

Clúdaíonn árachas peataí sa Bhulgáir na coinníollacha coitianta a théann i bhfeidhm ar pheataí. Áirítear leo distemper, créachta bite, agus ionghabháil coirp. Tá an t-árachas seo tábhachtach mar go gcabhraíonn sé le peataí a bheith ag súgradh agus ag cothú de ghnáth. I measc na nithe eile a clúdaíodh tá timpistí, dul san ospidéal, táillí scrúdaithe, tástálacha diagnóiseacha, lialanna, X-ghathanna, agus ultrafhuaime . Sa Bhulgáir, tá árachas peataí éigeantach d’aon duine a bhfuil peata aige.

Árachas Féinfhostaithe

Sa Bhulgáir, is iondúil go mbíonn daoine féinfhostaithe faoi árachas i leith míchumais mar gheall ar sheanaois (pinsean), bás agus tinnis ghinearálta. I gcásanna áirithe, féadfaidh siad iad féin a árachú freisin le haghaidh máithreachais agus galair ghinearálta. Níl sé éigeantach, áfach; ní dhéanann siad ach iad féin a árachú go deonach.

Árachas dliteanais phoiblí

Clúdaíonn árachas dliteanais phoiblí féadfaidh gach ball den teaghlach a bheith mar chumhdach ar leith nó mar chuid den árachas maoine. Clúdaíonn sé damáiste a dhéanann nó a dhéanann duine aonair, na tionóntaí, na peataí agus na leanaí d’aon tríú páirtí. Thairis sin, ós rud é go n-eisíonn formhór na ngnólachtaí árachais sa Bhulgáir ceist an dliteanais phoiblí, ba cheart smaoineamh uirthi agus maoin á ligean ar cíos agat.

Na cuideachtaí árachais is fearr sa Bhulgáir

Ag an bpointe seo, tá sé soiléir go bhfuil an gá atá le clúdach árachais fíor. Ní mó gur ábhar sómach é clúdach a bheith agat ach rud a chinntíonn do chuid laethúil le gur féidir leat díriú ar rudaí tábhachtacha eile. Mar sin anois, faigh na cúiseanna le clárú le haghaidh agus le hárachas ó cheann amháin nó níos mó de na hárachóirí seo a leanas sa Bhulgáir.

 1. AIG
 2. ALLIANZ BULGÁIR SEALBHAÍOCHTA JSC
 3. AON
 4. An tSeirbhís Náisiúnta Sláinte (NHS)
 5. Ginearálta
 6. MetLife
 7. fostóirí
 8. Grúpa NN
 9. UNIQA
 10. GRAWE An Bhulgáir Jivotozastrahovane
 11. GRÚPA ÁRACHAIS VIENNA BULTRAD
 12. VZAIMOZASTRAHOVATELNA COOPERACIA – DOBRUDJA-M-ZHIVOT