Όροι

Ασφάλειες στη Βουλγαρία

Ασφάλειες στη Βουλγαρία

Οι Βούλγαροι πολίτες και κάτοικοι μπορούν πάντα να λάβουν διάφορα είδη ασφάλισης, όπως υγεία, αυτοκίνητο, ταξίδια και πολλά άλλα. Οι ασφάλειες τους βοηθούν να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τις οικογένειές τους, καθώς και περιουσιακά στοιχεία από οικονομικές απώλειες και κινδύνους. Επιπλέον, η ασφάλιση παίζει τον ρόλο της προστασίας του παραγωγικού εργατικού δυναμικού στη Βουλγαρία.

Ασφάλειες στη Βουλγαρία

Ασφάλιση υγείας στη Βουλγαρία

Στη Βουλγαρία, η ασφάλιση υγείας είναι υποχρεωτική για τους πολίτες καθώς και για άλλους κατοίκους που διαμένουν μόνιμα στη χώρα, αλλά δεν έχουν ασφάλιση υγείας από τα άλλα μέλη της ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη την πληρωμή, εξαρτάται κυρίως από τον μισθό κάποιου, αλλά το ελάχιστο ποσοστό είναι περίπου 18 λέβα μηνιαίως. Οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης είναι περίπου το 8% του μισθού κάποιου. Το 4,8% αυτού προέρχεται απευθείας ως εμβάσματα που πληρώνει ο εργοδότης, αλλά ο εργαζόμενος πληρώνει τα υπόλοιπα.

Τα παιδιά, τόσο τα μέλη της Βουλγαρίας όσο και της ΕΕ, δικαιούνται δωρεάν κοινωνική και ιατρική περίθαλψη. Η ιατρική βοήθεια στη Βουλγαρία καλύπτεται από το Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης Υγείας. Επομένως, τα παρακάτω είναι αυτά που κερδίζει κάποιος πληρώνοντας ασφάλιση:

 • Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας κάποιου καθώς και τις μεθόδους θεραπείας
 • Φάρμακα για θεραπεία στο σπίτι
 • Πρόσβαση σε φροντίδα υψηλής ποιότητας
 • ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Εξειδικευμένη φροντίδα εξωτερικών ασθενών
 • Ιατρικές δραστηριότητες υψηλής εξειδίκευσης.

Ασφάλειες στη Βουλγαρία

Ασφάλεια ανεργίας

Η ασφάλιση ανεργίας είναι διαθέσιμη για κάθε κάτοικο Βουλγαρίας που έχει καταβάλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τουλάχιστον ένα έτος τους τελευταίους 18 μήνες πριν μείνει άνεργος. Εξάλλου, σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας εργαζόμενος μπορεί να ωφεληθεί σε περίπτωση που η εταιρεία στην οποία εργάζεται καταστεί αφερέγγυα. Οι προϋποθέσεις που καθιστούν οποιονδήποτε κατάλληλο να λάβει τα επιδόματα ανεργίας είναι οι εξής:

 • Δεν εργάζεστε σε εργασία που υπόκειται σε υποχρεωτική ασφάλιση
 • Δεν δικαιούται σύνταξη για τη διάρκεια της γήρατος ή κοινωνικής ασφάλισης ή ακόμη και πρόωρης συνταξιοδότησης σε καμία χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας
 • Εγγεγραμμένος στον Οργανισμό Απασχόλησης ως άνεργος
 • Εάν ο άνεργος μερικής απασχόλησης και η αποζημίωση είναι μικρότερη από τον κατώτατο μισθό της χώρας, μπορεί κανείς να δικαιούται το μισό του οφειλόμενου επιδόματος ανεργίας.

Στη Βουλγαρία, «Το ημερήσιο επίδομα σε χρήμα για την ανεργία είναι το 60% του μέσου ασφαλιστέου εισοδήματός σας για το οποίο έχετε καταβάλει εισφορές κατά τους 24 μήνες πριν από την αναστολή της κοινωνικής ασφάλισης ». Επίσης, σε περίπτωση που κάποιος εργάζεται σε άλλη χώρα της ΕΕ, τότε η υπόλογη περίοδος είναι αυτή στην οποία εργάστηκε στη Βουλγαρία. Το 2021 το μικρότερο ποσό που έλαβαν οι άνεργοι ως προς το επίδομα είναι 12 BGN ημερησίως ενώ το μέγιστο ήταν 74,29 BGN ημερησίως.

Ασφάλεια αυτοκινήτου

Ακριβώς όπως τα άλλα κράτη της ΕΕ, η ασφάλιση αυτοκινήτου, ειδικά τρίτων, είναι υποχρεωτική στη Βουλγαρία. Εάν ένας οδηγός δεν προσφέρει ένα έγκυρο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τότε μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο. Η ασφάλιση καλύπτει την ευθύνη των ιδιοκτητών καθώς και του οδηγού μηχανοκίνητου οχήματος εάν προκαλούν:

 • Τραυματισμός ή ακόμα και θάνατος ανθρώπων
 • Καταστρέφει ή καταστρέφει άλλα μηχανοκίνητα οχήματα
 • Χάνει οφέλη που συνδέονται άμεσα με τις συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων

Ένας άλλος τύπος ασφάλισης αυτοκινήτου είναι η ασφάλιση Casco, και προσφέρει αποζημίωση για πλήρη καταστροφή, ζημιά ή ακόμα και κλοπή ενός μηχανοκίνητου οχήματος. Είναι ανανεώσιμο ετησίως και διατίθεται στα εδάφη της Βουλγαρίας. Αυτό το είδος ασφάλισης χωρίζεται περαιτέρω σε δύο, μερική και πλήρη ασφάλιση Casco:

Η μερική ασφάλιση Casco καλύπτει τα ακόλουθα:

 • Φυσική καταστροφή και πυρκαγιά
 • Η πρόσκρουση από καθώς και μια σύγκρουση σε άλλα υλικά αντικείμενα
 • Βανδαλισμός ή μάλλον κακόβουλη πράξη τρίτων.

Ασφάλειες στη Βουλγαρία

Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη Casco:

 • Ληστής μηχανοκίνητου οχήματος
 • Κλοπή του οχήματος
 • Τροχαίο ατύχημα
 • Φυσική καταστροφή και πυρκαγιά
 • Η πρόσκρουση από καθώς και μια σύγκρουση σε άλλα υλικά αντικείμενα
 • Βανδαλισμός ή μάλλον κακόβουλη πράξη τρίτων.

Ασφάλιση ακινήτων στη Βουλγαρία

Η ασφάλεια κατοικίας της Βουλγαρίας είναι ένα ευέλικτο και σύγχρονο προϊόν που προσφέρει διαφορετικούς κινδύνους που συνδέονται με τις ατομικές ανάγκες. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα ασφάλισης κινητής περιουσίας ή κτιρίου που χρησιμοποιείται για οικιστικούς σκοπούς . Τα ακόλουθα είναι τα οφέλη που αποκομίζει κάποιος με τη λήψη αυτού του είδους ασφάλισης:

 • Σπασμένοι κεραμικοί πάγκοι, σπασμένα γυαλιά ή είδη υγιεινής
 • Προσωπικό ατύχημα
 • καταστροφές που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των σεισμών και των πλημμυρών
 • Απώλειες ως αποτέλεσμα έκρηξης, έκρηξης, κεραυνού και πυρκαγιάς
 • Ζημιές που προκαλούνται από κινητή περιουσία κατά τη μεταφορά κατά την αλλαγή διευθύνσεων

Ταξιδιωτική ασφάλιση

Είναι μια πολιτική ότι κάθε άτομο που ταξιδεύει στη Βουλγαρία πρέπει να λάβει ιατρική ταξιδιωτική ασφάλιση στο έθνος. Εξάλλου, οι κάτοικοι της Βουλγαρίας πρέπει επίσης να έχουν ταξιδιωτική ασφάλιση όταν ταξιδεύουν εκτός των κρατών μελών της ΕΕ. Πριν λάβετε ταξιδιωτική ασφάλιση, πρέπει να λάβετε υπόψη τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Οι δραστηριότητες που θα κάνει κανείς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
 • Το ποσό της ιατρικής κάλυψης
 • Το κόστος του ταξιδιού, δηλαδή εάν κάποιος το ακυρώσει, μπορεί να πάρει τα χρήματά του πίσω

Αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω σκέψεις, παρακάτω είναι τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από τη λήψη αυτού του είδους ασφάλισης όταν ταξιδεύει εντός ή εκτός Βουλγαρίας:

 • Δικαστικά έξοδα
 • Ταξιδιωτικά έγγραφα, διαβατήριο και προσωπικά χρήματα
 • Αποσκευές και προσωπικά αντικείμενα
 • Εγκατάλειψη του ταξιδιού
 • Καθυστερημένη αναχώρηση
 • Προσωπική ευθύνη και ατύχημα
 • Ιατρικά έξοδα καθώς και νοσοκομειακό επίδομα
 • Ακύρωση ή διακοπή του ταξιδιού και άλλα

Ασφάλιση κατοικίδιων ζώων

Η ασφάλιση κατοικίδιων ζώων στη Βουλγαρία καλύπτει τις συνήθεις συνθήκες που επηρεάζουν τα κατοικίδια. Περιλαμβάνουν λοιμώξεις, πληγές από δάγκωμα και κατάποση σώματος. Αυτή η ασφάλεια είναι σημαντική καθώς βοηθά ένα κατοικίδιο να παίζει και να τρέφεται κανονικά. Άλλα πράγματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν ατυχήματα, νοσηλεία, έξοδα εξετάσεων, διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, ακτινογραφίες και υπερήχους . Στη Βουλγαρία, η ασφάλιση κατοικίδιων ζώων είναι υποχρεωτική για κάθε άτομο με κατοικίδιο.

Ασφάλιση Ελεύθερων Επαγγελματιών

Στη Βουλγαρία, οι αυτοαπασχολούμενοι είναι συνήθως ασφαλισμένοι για αναπηρία λόγω γήρατος (σύνταξη), θανάτου και γενικών ασθενειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να ασφαλιστούν για μητρότητα και γενική ασθένεια. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό. απλώς ασφαλίζονται εθελοντικά.

Ασφάλιση δημόσιας ευθύνης

Η ασφάλιση δημόσιας ευθύνης καλύπτει όλα τα μέλη μιας οικογένειας μπορεί να είναι ως ξεχωριστή κάλυψη ή μέρος της ασφάλισης περιουσίας. Καλύπτει ζημιές που προκαλούνται ή γίνονται σε τρίτους από ένα άτομο, τους ενοικιαστές, τα κατοικίδια ζώα και τα παιδιά. Εξάλλου, δεδομένου ότι οι περισσότερες βουλγαρικές ασφαλιστικές εταιρείες αποκλείουν το θέμα της δημόσιας ευθύνης, θα πρέπει να το λάβετε υπόψη κατά την εκμίσθωση ακινήτου.

Οι κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στη Βουλγαρία

Σε αυτό το σημείο, είναι σαφές ότι η ανάγκη για ασφαλιστική κάλυψη είναι πραγματική. Δεν είναι πια θέμα πολυτέλειας να έχεις ένα κάλυμμα, αλλά μια ανάγκη που εξασφαλίζει την καθημερινότητά σου, ώστε να μπορείς να εστιάζεις σε άλλα σημαντικά πράγματα. Λάβετε λοιπόν τώρα τους λόγους για να εγγραφείτε και να ασφαλιστείτε από έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω ασφαλιστές στη Βουλγαρία.

 1. AIG
 2. ALLIANZ BULGARIA HOLDING JSC
 3. AON
 4. Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS)
 5. Generali
 6. MetLife
 7. εργοδοτών
 8. Ομάδα ΝΝ
 9. UNIQA
 10. GRAWE Bulgaria Jivotozastrahovane
 11. BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP
 12. VZAIMOZASTRAHOVATELNA KOOPERACIA – DOBRUDJA-M-ZHIVOT