Застраховка в България

Lingoda
Застраховка в България

Българските граждани и жители винаги могат да получат различни видове застраховки, включително здравни, автомобилни, пътуващи и много други. Застраховките им помагат да защитят себе си, семействата си, както и имуществото от финансови загуби и рискове. Освен това застраховането играе ролята на защита на производителната работна сила в България.

Застраховка в България

Здравно осигуряване в България

В България здравното осигуряване е задължително както за гражданите, така и за останалите постоянно пребиваващи в страната, но нямащи здравно осигуряване от останалите членки на ЕС. Като се има предвид заплащането, то зависи основно от заплатата, но минималната ставка е около 18 лева месечно. Здравните вноски са около 8% заплата. 4,8% от това идва директно като парични преводи, платени от работодателя, но служителят плаща останалото.

Децата, както българските, така и членки на ЕС, имат право на безплатни социални и медицински грижи. Медицинската помощ в България се поема от НЗОК. Следователно, следното се получава, като плаща застраховка:

 • Информация относно здравословното състояние, както и методи за лечение
 • Лекарства за домашно лечение
 • Достъп до висококачествени грижи
 • Стоматологична грижа
 • Болнична помощ
 • Специализирана извънболнична помощ
 • Високоспециализирани медицински дейности.

Застраховка в България

Осигуровка за безработица

Осигуровка за безработица е достъпна за всеки българин, който е плащал осигурителните вноски поне една година през последните 18 месеца преди да остане безработен. Освен това в някои случаи служителят може да се възползва в случай, когато компанията, в която работи, стане неплатежоспособна. Условията, които правят всеки квалифициран да получава обезщетения за безработица, са следните;

 • Не сте наети на работа, подложена на задължителна застраховка
 • Няма право на пенсия за продължителността на старост или социално осигуряване или дори ранно пенсиониране в която и да е държава, включително България
 • Регистриран в Агенцията по заетостта като безработен
 • Ако е безработен на непълно работно време и обезщетението е по-малко от минималната работна заплата в страната, човек може да има право на половината от дължимото обезщетение за безработица.

В България „Дневното парично обезщетение за безработица е 60% от средния Ви осигурителен доход, за който сте плащали вноски през 24-те месеца преди спирането на социалното осигуряване “. Освен това, ако човек работи в друга държава от ЕС, тогава отчетният период е този, през който лицето е работило в България. През 2021 г. най-малкото обезщетение за безработните е 12 лв. дневно, а максималният е 74,29 лв. дневно.

Автомобилна застраховка

Подобно на другите страни от ЕС, автомобилната застраховка, особено на трети лица, е задължителна в България. Ако шофьор не предложи валидна застрахователна полица, той може да бъде глобен. Застраховката покрива отговорността на собствениците, както и на водача на моторно превозно средство, ако причинят:

 • Наранявайте или дори убивайте хора
 • Поврежда или унищожава други моторни превозни средства
 • Губи обезщетения, пряко свързани с последствията от пътнотранспортните произшествия

Друг вид автомобилна застраховка е застраховка Каско, която предлага обезщетение за пълно унищожаване, повреда или дори кражба на моторно превозно средство. Възобновява се ежегодно и се предлага в териториите на България. Този вид застраховка се разделя допълнително на две, частична и пълна застраховка Каско:

Частична застраховка Каско покрива следното:

 • Природно бедствие и пожар
 • Удар от, както и катастрофа в други материални обекти
 • Вандализъм или по-скоро злонамерено действие на трета страна.

Застраховка в България

Пълна застраховка Каско покрива:

 • Крадец на моторно превозно средство
 • Кражба на превозното средство
 • Пътен инцидент
 • Природно бедствие и пожар
 • Удар от, както и катастрофа в други материални обекти
 • Вандализъм или по-скоро злонамерено действие на трета страна.

Застраховка на жилище в България

Застраховката на дома България е гъвкав и модерен продукт, който предлага различни рискове, свързани с индивидуалните нужди. Освен това предоставя възможност за застраховане на движим имот или сграда, използвана за жилищни цели . Следните са ползите, които човек получава от този вид застраховка:

 • Счупени керамични плотове, счупено стъкло или санитарен фаянс
 • Лична злополука
 • разрушения, причинени от природни бедствия, включително земетресения и наводнения
 • Загуби в резултат на имплозия, експлозия, мълния и пожар
 • Щети, причинени от движимо имущество при транспортиране при смяна на адрес

Застраховка за пътуване

Полица е, че всеки, който пътува в България, трябва да сключи медицинска застраховка за пътуване до нацията. Освен това българските граждани трябва да сключат и пътническа застраховка, когато пътуват извън страните членки на ЕС. Преди да получите застраховка за пътуване, трябва да имате предвид следните условия:

 • Дейностите, които човек ще извършва по време на пътуването
 • Размерът на медицинското покритие
 • Цената на пътуването е, че ако някой го отмени, той или тя може да си върне парите

След като вземем предвид горните съображения, по-долу са ползите, които човек може да получи от сключването на този вид застраховка при пътуване в или извън България:

 • Правни разноски
 • Пътни документи, паспорт и лични пари
 • Багаж и лични вещи
 • Отказ от пътуването
 • Забавено тръгване
 • Лична отговорност и злополука
 • Медицински разходи, както и болнични обезщетения
 • Отмяна или съкращаване на пътуването и други

Застраховка за домашни любимци

Застраховката за домашни любимци в България покрива често срещаните условия, които засягат домашните любимци. Те включват чума, рани от ухапване и поглъщане на тялото. Тази застраховка е важна, тъй като помага на домашния любимец да играе и да се храни нормално. Други обхванати неща включват злополуки, хоспитализация, такси за изпити, диагностични тестове, операции, рентгенови лъчи и ултразвук . В България застраховката за домашни любимци е задължителна за всяко лице с домашен любимец.

Застраховка за самостоятелно заети лица

В България самостоятелно заетите лица обикновено се осигуряват за инвалидност поради старост (пенсия), смърт и общо заболяване. В някои случаи те могат да се застраховат и за майчинство и общо заболяване. Това обаче не е задължително; те просто се осигуряват доброволно.

Застраховка гражданска отговорност

Застраховката „Гражданска отговорност” покрива всички членове на едно семейство, може да бъде като отделно покритие или част от имуществената застраховка. Той покрива щети, причинени или причинени на трети лица от физическо лице, наематели, домашни любимци и деца. Освен това, тъй като повечето български застрахователни дружества изключват въпроса за публичната отговорност, трябва да се има предвид това при отдаване на имот под наем.

Най-добрите застрахователни компании в България

На този етап е ясно, че необходимостта от застрахователно покритие е реална. Вече не е въпрос на лукс да имате покритие, а по-скоро необходимост, която осигурява ежедневието ви, така че да можете да се съсредоточите върху други важни неща. Така че сега вземете причините да се регистрирате и застраховате от един или повече от следните застрахователи в България.

 1. AIG
 2. АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД
 3. AON
 4. Национална здравна служба (NHS)
 5. генерали
 6. MetLife
 7. на работодателите
 8. NN група
 9. УНИКА
 10. GRAWE България Животозастраховане
 11. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ЗАД
 12. ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – ДОБРУДЖА-М-ЖИВОТ
Lingoda