Villkor

Försäkring i Finland

Försäkring i Finland

Försäkring i Finland är bra information som alla inte har råd att ignorera. Finland som land är väldigt tryggt och vackert men som alltid lurar risker var som helst. Du kanske är i humör vid ena stunden men i nästa tar en tragisk olycka dig till sjukhussäng. På samma sätt blir det bara mer intressant att stanna i Finland med vetskapen om att om en olycka drabbar dig eller någon du älskar och försäkrat så dyker försäkringsbolaget upp utan att tveka.

Försäkring i Finland är viktigt, särskilt för individer som vill skydda sina familjer från ekonomiska förluster och egendom. Världen är full av risker och osäkerheter. Dagligen utsätts vi för olika risknivåer. Försäkringar hjälper också familjer att behålla sin levnadsstandard när familjeförsörjaren inte är med i framtiden.

Sjukförsäkring Finland

Även om sjukförsäkringen är gratis, finansierar skattesystemet den. Dessutom är sjukförsäkringen bra för alla finländska invånare. Oavsett ekonomisk situation har alla finländare tillgång till försäkring och sjukvård. Dessutom täcker den finska försäkringen invånarna i en allmän försäkring och de har ett FPA-kort.

Permanenta invandrare får viss täckning, inklusive receptbelagda läkemedel. Tyvärr kan det hända att de som bor i Finland tillfälligt inte får någon sjukvård. De kan få sjukvård genom privat sjukförsäkring.

Sjukförsäkringen täcker:

 • En del av tandvård
 • En del av receptavgifterna
 • Förlossningsvård
 • Sjukhusbehandling
 • Läkarbesök

Arbetslös försäkring

Man har rätt till arbetslöshet om personen är stadigvarande bosatt i Finland och omfattas av det finska socialförsäkringssystemet. Dessutom måste man vara registrerad i TE Services som arbetssökande. Tyvärr täcker det finska socialförsäkringssystemet inte systemet för icke permanent bosatta i Finland. Men det som är bra är att sådana personer har rätt till grunddagpenning.

Följande får arbetslöshetsdagpenning:

 • Uppfylla arbetskravet
 • Åldern 17-64
 • Bor i Finland
 • Arbetslös
 • Registrerad i TE Services som arbetssökande
 • Söker heltidsanställning
 • Kan arbeta och finns till och med tillgänglig på den finska arbetsmarknaden

Det belopp som betalas ut till arbetslösa beror vanligtvis på den tidigare inkomstnivån. Arbetslöshetskassornas förbund i Finland (TYJ) beräknar det belopp som man ska få.

Bilförsäkring

Fordonsförsäkringen är viktig eftersom den täcker både fordonet och förarna. Alla motorfordon i Finland måste försäkras genom trafikförsäkring. Försäkringen täcker fordonsskador från tredje man samt personskador.

Motoransvar är obligatoriskt för alla finländska bilister. Ett fordon utan denna försäkring kan inte registreras eller ens besiktigas. Trafikförsäkringen täcker såväl personskador på grund av trafikolyckor som oskyldiga partsförluster. Förutom trafikförsäkring kan man även teckna en extra säkerhet som kallas helfordonsförsäkring. Det hjälper till att skydda en bil mot skadekostnader.

Hemförsäkring

I Finland är hemförsäkringen avgörande eftersom den skyddar ens hem såväl som dess innehåll. Dessutom täcker försäkringen hembyggnader, lös egendom och hemstrukturer . Försäkringar är avgörande för alla typer av hem i Finland.

När det gäller kostnaderna så avgörs hemförsäkringspriset av bostaden, detaljer samt självrisker och täckning som man väljer. Hemförsäkringen är avgörande för alla husägare i Finland eftersom den ersätter egendom som är viktig. För lägenhetsbostadsförsäkringen täcker den egendom, inklusive köksskåp, vitvaror, telefoner och möbler.

Livsförsäkring

Livförsäkring är avgörande i varje familj, och den är ansvarig för familjens försörjning. Försäkringen hjälper till att skydda familjens inkomst om familjeförsörjare går vidare. Utöver det ersätter försäkringen det finska bolånet samt privatlån, inklusive billån.

Den individuella försäkringen följer till och med en efter pensioneringen och arbetsgivaren kan inte försäkra personen. De faktorer att tänka på när du väljer livförsäkring i Finland inkluderar storleken på ens lån, inkomst och hushåll . Försäkringen kan tas som ett individuellt eller gemensamt skydd som består av maken. Försäkringen betalar ersättning till förmånstagarna som försäkringsgivaren väljer.

Reseförsäkring

En person som älskar att resa bör alltid ta en reseförsäkring när du reser. Försäkringen ersätter de reseupplevelser som skett under resan. Försäkringen har även ett force majeure-paket. Vid eventuella avbokningar i resan ersätter försäkringen resenären med ett visst belopp. Det är här man omfattas när en resa ställs in på grund av en terrorattack eller naturkatastrof.

Reseförsäkringen är hemligheten bakom en bekymmersfri semester när du reser till eller från Finland. Försäkringen täcker bagage i fall det blir stulet, försvunnet, skadat och trasigt under resan. I vissa fall täcker reseförsäkringen barnen när de idrottar. Det uppmuntrar barnen att prova nya aktiviteter när de är på semester.

Husdjursförsäkring

I Finland är en husdjursförsäkring viktig eftersom kostnaderna för veterinärmedicin ibland kan vara så höga. Således hjälper försäkringen till att minska kostnaderna för veterinärkostnader när en katt eller till och med hund blir sjuk eller skadad. I grund och botten hjälper det till att säkerställa att man inte hamnar i ekonomiskt hänseende ifall oväntade saker inträffar.

Förutom medicinsk behandling täcker husdjursförsäkringen djuransvarsförsäkring. Försäkringen ersätter en för skada som ens husdjur orsakar tredje part. De faktorer som bestämmer kostnaden för husdjursförsäkring i Finland inkluderar den valda omfattningen av försäkringsskyddet, uppgifterna om husdjuret, rasen, försäkringsbeloppet och djurets ålder .

Rättsförsäkring

Rättsförsäkringen erbjuder skydd mot rättegångskostnaderna. Försäkringar är avgörande för egenföretagare och företag. Försäkringen täcker även olycksfall och företagaren behöver inte oroa sig för de kostsamma rättsskadorna och förfarandena.

FöPL-försäkring

FöPL-försäkringen är obligatorisk för företagare och har därför inte rätt till frivilliga försäkringar. Det är denna policy som avgör ens inkomst under sjukskrivning, föräldraledighet och arbetslöshet.

Villkor för att ta YEL:

 • Årsinkomsten är minst 8 261 euro
 • bosatt i Finland
 • Arbeta i ditt eget företag
 • Ålder mellan 18-68
 • Har inte annat pensionsskydd för liknande verksamhet
 • Har varit företagare i ca 4 månader

Populära försäkringsbolag i Finland

 • Om
 • Aon Finland Oy Helsingfors
 • LähiTapiola
 • SWECO Industry Oy Helsingfors
 • Pohjola
 • Rejlers Finland Oy S:t Michel
 • Pohjantähti
 • Sweco Rakennetekniikka Oy Helsingfors
 • Turva
 • Finsk skadeförsäkring (POP-försäkring)
 • Fennia
 • Copart Suomi Oy Esbo
 • LähiTapiola Palvelut Oy