Vakuutus Suomessa

Lingoda
Vakuutus Suomessa

Vakuutus on Suomessa hyvää tietoa, jota kenelläkään ei ole varaa sivuuttaa. Suomi maana on erittäin turvallinen ja kaunis, mutta kuten aina, riskejä piilee kaikkialla. Saatat olla yhtenä hetkenä hyvässä tuulessa, mutta seuraavaksi traaginen onnettomuus vie sinut sairaalasänkyyn. Vastaavasti Suomessa oleminen vain muuttuu mielenkiintoisemmaksi, kun tietää, että jos sinulle tai rakastamallesi ja vakuutetullesi sattuu onnettomuus, vakuutusyhtiö tulee epäröimättä paikalle.

Vakuutus on Suomessa välttämätöntä erityisesti henkilöille, jotka haluavat suojella perhettään taloudellisilta menetyksiltä ja omaisuudelta. Maailma on täynnä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Altistumme päivittäin vaihteleville riskeille. Vakuutus auttaa myös perheitä ylläpitämään elintasoaan, kun elättäjä ei ole tulevaisuudessa lähellä.

Suomen sairausvakuutus

Vaikka sairausvakuutus on ilmainen, verojärjestelmä rahoittaa sen. Lisäksi sairausvakuutus sopii kaikille suomalaisille. Taloudellisesta tilanteesta riippumatta kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus saada vakuutus ja terveydenhuolto. Lisäksi suomalainen vakuutus kattaa asukkaat yleisvakuutuksella ja heillä on Kela-kortti.

Pysyvät maahanmuuttajat saavat jonkin verran turvaa, mukaan lukien reseptilääkkeet. Valitettavasti tilapäisesti Suomessa asuvat eivät välttämättä saa terveydenhuoltojärjestelmää. He voivat saada terveydenhuoltoa yksityisen sairausvakuutuksen kautta.

Sairausvakuutus kattaa:

 • Osa hammashoitoa
 • Osa reseptimaksuista
 • Äitiyshuolto
 • Sairaalahoito
 • Käynnit lääkärissä

Työttömyysvakuutus

Työttömyyteen on oikeus, jos henkilö on vakituisesti Suomessa asunut ja kuuluu Suomen sosiaaliturvaan. Lisäksi pitää olla ilmoittautunut TE-palveluihin työnhakijaksi. Valitettavasti Suomen sosiaaliturvajärjestelmä ei kata Suomessa pysyvästi asumattomia. Mutta hyvä asia on, että tällaiset ihmiset ovat oikeutettuja peruspäivärahaan.

Työttömyyspäivärahaa saavat seuraavat henkilöt:

 • Täytä työvaatimus
 • Ikä 17-64
 • Asu Suomessa
 • Työtön
 • Ilmoittautunut TE-palveluihin työnhakijaksi
 • Etsin kokoaikaista työtä
 • Pystyy työskentelemään ja ovat jopa saatavilla Suomen työmarkkinoilla

Työttömille maksettava määrä riippuu yleensä aikaisemmasta ansiotasosta. Työttömyyskassojen liitto (TYJ) laskee summan, joka pitäisi saada.

Autovakuutus

Ajoneuvovakuutus on tärkeä, sillä se kattaa sekä ajoneuvon että kuljettajat. Suomessa kaikki moottoriajoneuvot on vakuutettava liikennevakuutuksella. Vakuutus kattaa kolmannen osapuolen ajoneuvovahingot sekä henkilövahingot.

Liikennevastuu on pakollinen kaikille suomalaisille autoilijoille. Ilman tätä vakuutusta ajoneuvoa ei voida rekisteröidä tai edes katsastaa. Liikennevakuutus kattaa liikenneonnettomuuksista johtuvat henkilövahingot sekä syyttömät osapuolet. Liikennevakuutuksen lisäksi voi ottaa myös lisävakuuden, jota kutsutaan ajoneuvovakuutukseksi. Se auttaa suojaamaan autoa vahinkokustannuksilta.

Kotivakuutus

Suomessa kotivakuutus on tärkeä, koska se suojaa sekä kotia että sen sisältöä. Lisäksi vakuutus kattaa kotirakenteet, irtain omaisuuden ja kodin rakenteet . Vakuutus on elintärkeä kaikentyyppisille kodeille Suomessa.

Kustannusten osalta kotivakuutuksen hinta määräytyy asunnon, yksityiskohtien sekä valitsemansa omavastuun ja vakuutuksen mukaan. Kotivakuutus on elintärkeä jokaiselle suomalaiselle asunnonomistajalle, sillä se korvaa tärkeän omaisuuden. Asunnon kotivakuutuksen osalta se kattaa omaisuuden, mukaan lukien keittiön kaapit, kodinkoneet, puhelimet ja huonekalut.

Henkivakuutus

Henkivakuutus on välttämätön jokaisessa perheessä ja se vastaa perheen toimeentulosta. Vakuutus auttaa turvaamaan perheen toimeentulon siltä varalta, että elättäjät siirtyvät eteenpäin. Vakuutus korvaa lisäksi suomalaisen asuntolaina- ja henkilölainat, mukaan lukien autolainan.

Yksilövakuutus seuraa jopa eläkkeelle jäämisen jälkeen, eikä työnantaja voi vakuuttaa henkilöä. Henkivakuutuksen valinnassa Suomessa huomioitavia tekijöitä ovat lainojen koko, tulot ja kotitalous . Vakuutuksen voi ottaa puolisosta koostuvana yksittäisenä tai yhteisenä vakuutena. Vakuutuksesta maksetaan korvausta vakuutuksenantajan valitsemille edunsaajille.

Matkavakuutus

Matkustelua rakastavan tulee aina ottaa matkavakuutus matkustaessaan. Vakuutus korvaa matkan aikana tapahtuneet matkakokemukset. Vakuutuksella on myös force majeure -paketti. Jos matka peruuntuu, vakuutus korvaa matkustajalle tietyn summan. Tämä on suojattu, jos matka peruuntuu terrori-iskun tai luonnonkatastrofin vuoksi.

Matkavakuutus on huolettoman loman salaisuus Suomeen tai Suomesta pois matkustaessasi. Vakuutus kattaa matkatavarat, jos ne varastetaan, katoavat, vahingoittuvat tai rikkoutuvat matkan aikana. Joissakin tapauksissa matkavakuutus kattaa lapset urheillessa. Se rohkaisee lapsia kokeilemaan uusia aktiviteetteja lomalla.

Lemmikkieläinvakuutus

Suomessa lemmikkivakuutus on välttämätön, koska joskus eläinlääkärin kustannukset voivat olla niin korkeat. Näin ollen vakuutus auttaa vähentämään eläinlääkärikuluja, kun kissa tai jopa koira sairastuu tai loukkaantuu. Pohjimmiltaan se auttaa varmistamaan, että kukaan ei jää taloudellisesti kiinni, jos odottamattomia asioita tapahtuu.

Sairaanhoidon lisäksi lemmikkivakuutus kattaa eläinvastuuvakuutuksen. Vakuutus korvaa lemmikkieläinten kolmansille osapuolille aiheuttamat vahingot. Kotieläinvakuutuksen kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä Suomessa ovat muun muassa valittu vakuutussuojan laajuus, lemmikin tiedot, rotu, vakuutusmäärä ja eläimen ikä .

Lakivakuutus

Oikeusvakuutus tarjoaa korvauksen oikeudenkäyntikuluista. Vakuutukset ovat elintärkeitä yrittäjille ja yrityksille. Vakuutus kattaa myös tapaturmat, eikä yrittäjän tarvitse huolehtia kalliista oikeusvahingoista ja oikeudenkäynneistä.

YEL-vakuutus

YEL-vakuutus on pakollinen yrittäjille, joten he eivät ole oikeutettuja vapaaehtoisiin vakuutuksiin. Tämä politiikka määrää henkilön tulot sairausloman, vanhempainvapaan ja työttömyyden aikana.

YEL:n ottamisen ehdot:

 • Vuositulo on vähintään 8 261 euroa
 • Suomen asukas
 • Työskentele omassa yrityksessäsi
 • Ikäraja välillä 18-68
 • Sinulla ei ole muuta eläketurvaa vastaavaan toimintaan
 • Yrittäjänä noin 4 kuukautta

Suositut vakuutusyhtiöt Suomessa

 • Jos
 • Aon Finland Oy Helsingfors
 • LähiTapiola
 • SWECO Industry Oy Helsingfors
 • Pohjola
 • Rejlers Finland Oy S:t Michel
 • Pohjantähti
 • Sweco Rakennetekniikka Oy Helsingfors
 • Turva
 • Suomen vahinkovakuutus (POP-vakuutus)
 • Fennia
 • Copart Suomi Oy Espoo
 • LähiTapiola Palvelut Oy

 

Lingoda