Sąlygos

Draudimas Lietuvoje

Pašto data

Draudimas Lietuvoje

Pagrindinis » Lietuva » Draudimas Lietuvoje

Draudimas Lietuvoje – ne prabanga, o svarbus dalykas, kurį turi turėti kiekvienas. Nors kai kuriuos draudimus Lietuvoje privaloma turėti, dauguma jų yra laisvas pasirinkimas, tai reiškia, kad jūs patys nusprendžiate, ar juos drausti, ar ne. Privalomas arba laisvas pasirinkimas, draudimas Lietuvoje yra geras jūsų ramybei. Jūs negalite būti užsiėmę daugybe dalykų ir vis tiek turite nerimauti dėl to, kas gali nutikti, jei susirgsite, neteksite darbo, neteksite turto ir pan.

Nepersistengiant, draudimas yra svarbus visiems Lietuvos gyventojams, norintiems apsaugoti savo šeimas. Be to, ji atlieka svarbų vaidmenį saugant žmonių turtą ir save nuo finansinių nuostolių. Taigi Lietuvos gyventojai turėtų apsidrausti įvairiomis rūšimis – nuo medicininio iki būsto. Be minėtų privalumų, draudimas tam tikru būdu padeda paskleisti riziką daugeliui asmenų.

Sveikatos draudimo Lietuva

Kaip ir kitose Europos šalyse, pavyzdžiui, Suomijoje , Lietuvoje yra privalomasis sveikatos draudimas, dar žinomas kaip privalomasis sveikatos draudimas (PSD). Valstybė apdraustiesiems gyventojams garantuoja nemokamą sveikatos priežiūrą. Deja, kai kurios medicininės procedūros ir medicininiai tyrimai neapima.

Žmonės, kuriems taikomas PSD, yra šie:

 • Asmenys, mokantys privalomąjį sveikatos draudimą (savarankiškai dirbantys, turintys verslo liudijimus ir nedrausti valstybės ar darbdavio)
 • Asmenys, kurių darbdavys moka privalomąsias sveikatos įmokas
 • Valstybės apdrausti asmenys (per Darbo biržą užsiregistravę asmenys, išskyrus užsieniečius, turinčius laikinus leidimus gyventi Lietuvoje

Kiekvienas nuolatinis Lietuvos gyventojas turėtų mokėti PSD įmokas . Be to, PSD įmokas turėtų mokėti šalyje gyvenantys ir leidimus nuolat gyventi turintys užsieniečiai. Užsieniečiai, kurie yra nuolatiniai gyventojai, negali būti drausti PSD, nebent jie dirba.

Europos piliečiai, turintys Europos sveikatos draudimo kortelę, gali gauti medicininę priežiūrą, jei jiems siūlo specialistai ar bendrosios praktikos gydytojai, subsidijuojama medicina ir gydymas ligoninėje. Tačiau svarbu turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Lietuvos gyventojai gali draustis ir privačiu sveikatos draudimu. Privatus sveikatos draudimas yra geras, nes gyventojams suteikiama galimybė tiesiogiai kreiptis į privačius specialistus ir gydytojus be šeimos gydytojo siuntimo. Kitas privalumas yra tai, kad sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos keliaujant su asmeniu. Be to, galima pasirinkti vietą, kurioje nori gydytis. Kiti privataus sveikatos draudimo privalumai yra antroji medicininė išvada, esamų sąlygų padengimas ir asmeninių santykių vadovas.

Nedarbo draudimas

Kiekvienas dirbantis asmuo Lietuvoje privalo turėti nedarbo draudimą. Iš esmės pašalpos paprastai siejamos su pajamomis prieš nebuvimą bedarbiu. Norint gauti bedarbio pašalpą, per pastaruosius 30 mėnesių iki darbo biržos pasirašymo reikia būti apdraustas apie 12 mėnesių .

Turi būti įvykdytos šios sąlygos:

 • Vienas iš jų yra ūkininkas arba partneris, namų ūkis, užsiimantis individualia veikla, žinomas kaip Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
 • Vienas dirba pagal darbo sutartį, patentinę sutartį ar autorinę sutartį, įskaitant renkamas pareigas
 • Valstybės tarnautojo arba profesinę karo tarnybą atliekančio asmens sutuoktinis
 • Nedirba dėl vaiko priežiūros, išvyksta prižiūrėti vaiką nuo 1 iki 3 metų
 • Vienas – Lietuvos teisingumo ministerijos Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vidaus tarnybos pareigūnas.
 • Neįgaliųjų asmenų tėvai ar globėjai
 • Lietuvos kariuomenės narys.

Lietuvoje bedarbio pašalpa negali būti mažesnė nei 23,27 procento minimalaus atlyginimo ir ne didesnė kaip 58,18 procento vidutinio šalies darbo užmokesčio. Prašymai dėl mokėjimo teikiami Užimtumo tarnybai arba SoDrai. Be pirmiau nurodytų sąlygų, taip pat turi būti:

 • Bedarbis
 • Darbingo amžiaus
 • Neužsiima dieniniu mokymu, išskyrus vidurinės mokyklos mokinius
 • Užsiregistravo įdarbinimo tarnyboje
 • Aktyviai ieškantis darbo ir pasiruošęs priimti siūlomus darbus
 • Pateikite įrodymą, kad yra įgytas minimalus nedarbo draudimo stažas

Situacijos, kai negalite gauti bedarbio pašalpos

 • Mokymasis pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba bendrojo lavinimo programą
 • Sulaukęs senatvės pensijos amžiaus
 • Atsisakė gero darbo pasiūlymo be pateisinamos priežasties
 • Neatvyko į susitikimą be jokios priežasties
 • Leidimas, leidžiantis asmeniui gyventi Lietuvoje, baigiasi
 • Migruoti iš Lietuvos
 • Pateiktas prašymas panaikinti registraciją į užimtumo tarnybą
 • Teismo sprendimu asmuo sankcionuojamas arba skiriamos nuobaudos

Automobilio draudimas

Lietuvoje yra įvairių automobilių draudimo rūšių, tačiau privalomas yra Lietuvos draudimas TPVCA. Draudimas galioja tik Lietuvoje, o išvykstant iš šalies, reikėtų turėti žaliąją kortelę. Draudimas atlygina tretiesiems asmenims padarytą materialinę ir fizinę žalą vairuotojo sukeltos avarijos atveju.

Be TPVCA, galima apsidrausti savanorišku transporto priemonių žalos draudimu, dar vadinamu KASKO. Ji apima šiuos dalykus:

 • Vagystės, vagystės ir vagystės
 • Gaisras, sprogimas
 • Pažeidimai dėl krintančių daiktų
 • Susidūrimas su kliūtimi ar kita transporto priemone
 • Apvirsti ir kristi
 • Susidūrimas su gyvūnu arba pėsčiuoju
 • Piktybiški trečiųjų šalių veiksmai

Būsto draudimas

Būsto draudimas yra būdas pagerinti savo namus. Būsto draudimas yra svarbus Lietuvoje, nes jis padengia žalą, padarytą dėl piktybinių, vagysčių, gamtos jėgų, vandens, gaisro ir kitų pastatams padarytų nuostolių. Be to, apdraustas kaimynai, vaikai, namų ūkio turtas. Kai kurios draudimo bendrovės turi skubią pagalbą namuose, kuri padeda ištikus nelaimei namuose.

Gyvybės draudimas

Lietuvoje svarbu apsidrausti gyvybės draudimu, nes tai padeda artimiesiems išgyventi net sunkiausias finansines situacijas . Gyvenimas netrunka, todėl ir sprendžiame klausimą, kaip šeimos išgyvens, jei šalia nebus maitintojo. Taigi gyvybės draudimas taip pat yra būdas apsaugoti šeimą.

Kelionių draudimas

Kelionės draudimas yra privalomas lankantis Lietuvoje, be to, tai būdas apsisaugoti. Šios rūšies draudimo privalumai apima teisines išlaidas, atšaukimo draudimą ir medicinines išlaidas. Draudimas taip pat apima bagažo ir asmeninio turėjimo bei nelaimingų atsitikimų atvejus.

Gyvūnų draudimas

Naminiai gyvūnai yra geriausi žmonės; jie suteikia mums draugystę, draugystę ir meilę. Tačiau, kaip ir žmonės, jie gali susirgti staigiomis ligomis, nelaimingais atsitikimais ir sveikatos sutrikimais. Taigi, gyvūno draudimas suteikia finansinę apsaugą, kai gyvūnui nutinka netikėti dalykai. Be to, gyvūnui dingus, gaunama kompensacija.

Šeimos ar asmeninės atsakomybės draudimas

Lietuvos gyventojui svarbu apsidrausti civilinės atsakomybės draudimu. Priežastis ta, kad ji apsaugo asmenį ir šeimos narius, jei jie yra atsakingi už žalą turtui ar kūno sužalojimą trečiajai šaliai. Be to, draudimas padengia teisinę žalą ir išlaidas, reikalingas išmokėti kompensaciją.

Populiarios draudimo bendrovės Lietuvoje

 • Lietuvos draudimas
 • Baltijos rizikos draudimo agentūra BUNDA
 • Balto Link
 • „Balcia Insurance SE“.
 • Ergo draudimas
 • Legatorius
 • ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
 • Baltic Clipper
 • Compensa Life Vienna Insurance
 • Žalų valdymas
 • Mano turas