Það er kominn tími til að taka tryggingarvernd í Lúxemborg núna

Lingoda
Það er kominn tími til að taka tryggingarvernd í Lúxemborg núna

Tryggingar í Lúxemborg eru líklega eitt aukaatriði sem þér mun líkar við þetta land fyrir utan frábæra almenningssamgöngukerfið og annað sem kemur á óvart.  Það er aðeins sanngjarnt fyrir alla sem vilja njóta sléttrar og streitulausrar dvalar í Lúxemborg að taka tryggingavernd. Landið er lítið, það er staðreynd en inni í stærð þess gæti verið áhætta sem getur bókstaflega þurrkað burt sjóðinn. Svo, tryggingar eru öryggið sem er mjög þörf.

Tryggingar í Lúxemborg eru ekki neitt skrautlegt eða bara lúxus til að státa af. Þess í stað er það sýning á háu stigi að einstaklingur sé sérstaklega meðvitaður um líklega áhættu.  Þar að auki eru tryggingar á einhvern hátt uppspretta fjársöfnunar ásamt því að hvetja til sparnaðar. Lögboðnar tryggingar í Lúxemborg innihalda bílatryggingar, sjúkratryggingar og almannatryggingar.

Sjúkratryggingar Lúxemborg

Eins og önnur lönd eins og Litháen er sjúkratrygging skylda í Lúxemborg. Ef þú ert að flytja til Lúxemborgar er það mikilvægt heilbrigðiskerfi þess. Að auki verður maður að skilja upphæðina sem er dregin frá launum þeirra til að fara í heilbrigðisþjónustu.

Heilbrigðiskerfi þjóðarinnar er með því besta í heiminum. Allir borgararnir fá heilsutryggingu þar sem vinnuveitendur og starfsmenn leggja fram framlög til lækniskostnaðar. Um 90% heilbrigðisþjónustunnar falla undir hið opinbera . Því miður kjósa sumir að hafa einkatryggingar til að standa straum af sjúkragjöldum sem ríkið tekur ekki til.

Opinbera sjúkratryggingin nær til vinnandi fólks, á framfæri, mismunandi þjóðernum og námsmönnum og öldruðum. Þar að auki nær opinbera sjúkratryggingin til ýmissa hluta, þar á meðal læknatíma, þar á meðal sjúkrahúsdvöl og lækna og tannlækna. Ríkisvaldið tekur einnig til hluta lyfjanna.

Sumt fólk í Lúxemborg tekur einkasjúkratryggingu vegna þess að þeir standa straum af kostnaði, þar á meðal læknisþjónustu, tannlækningum, augnhjálp og sjúkrahúsi utan þjóðarinnar. Fyrir íbúa Lúxemborgar sem ekki eru með aðrar tryggingar og eru atvinnulausir eða eru með lágar tekjur, aðstoða stjórnvöld við að standa straum af aldurstengdum veikindum, fötlun og sjúkdómskostnaði.

Atvinnuleysistryggingar

Í Lúxemborg getur einstaklingur sem missir vinnuna krafist fullra atvinnuleysisbóta. Hins vegar þarf viðkomandi að skrá sig hjá atvinnuleitanda hjá Agence pour le développement de l’emploi – ADEM (Landsvinnumiðlun).  Til að maður fái ávinninginn ætti maður að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

 • Unnið í fullu eða hlutastarfi að minnsta kosti 16 tíma á viku hjá sama vinnuveitanda
 • Vertu á aldrinum 16 til 64 ára
 • Búið að sæta innri endurflokkunaryfirlýsingu og samningurinn rann út vegna þess að:
 • Eftirstöðvar tekjur eru minna en 150% af félagslegum lágmarkslaunum ófaglærðra starfsmanna
 • 1. endurflokkun lýtur að einu eða jafnvel fleiri störfum sem samtals eru 16 stundir á viku
 • Hef unnið í Lúxemborg í um 26 vikur
 • Vertu ósjálfrátt án vinnu
 • Hefur skráð sig sem atvinnuleitandi
 • Vinnuhæfur, það er að geta tekið við hvaða atvinnutilboðum sem er á vinnumarkaði
 • Vertu með lögheimili í Lúxemborg þegar þú færð tilkynningu um uppsögn

Fjöldi bóta er jöfn:

 • 85% af brúttólaunum undanfarna þrjá mánuði fyrir atvinnuleysi
 • 80% af brúttólaunum undanfarna 3 mánuði fyrir atvinnuleysi

Bíla tryggingar

Þriðja aðila tryggingin er lögboðin fyrir bílaeigendur í Lúxemborg. Það tekur til tjóns sem öðrum einstaklingum verður fyrir og eignum þeirra. Því miður nær þessi trygging ekki eigin bíl.

Sem heimilisfastur í Lúxemborg getur maður líka tekið alhliða bílatryggingu. Jafnvel þó að það sé ekki lögbundið er það gott þar sem það nær yfir skemmdir á eigin bíl eða jafnvel þjófnaði . Kastaðtrygging er góð þar sem hún veitir fjárhagslegt öryggi þegar eitthvað kemur fyrir bílinn.

Heimilistrygging

Helstu tegundir heimilistrygginga í Lúxemborg eru meðal annars innbús- og byggingartryggingar. Byggingartryggingin nær til varanlegra innréttinga, þar á meðal baðherbergi, eldhús, loft, gólf og veggeiningar. Á hinn bóginn nær innbústryggingin til lausafjármuna, þar á meðal skartgripa, rafeindavara, fatnaðar og húsgagna.

Heimilistryggingin tryggir einstakling einnig gegn tjóni af völdum sprenginga og elds. Þar að auki nær það mann gegn tjóni af völdum hagléls, storms, glerbrots og vatnsskemmda. Þar fyrir utan tryggir það vátryggjanda gegn þjófnaði og rafmagnsskemmdum.

Líftrygging

Líftrygging er góð fyrir alla íbúa Lúxemborgar. Það gegnir hlutverki við að vernda fjölskylduna ef fyrirvinna eða maki deyr . Aðrir kostir þess að taka líftryggingu hjá þjóðinni eru meðal annars að fá tekjuskiptingu fyrir töpuð launaárin og borga af húsnæðisláninu.

Ferðatrygging

Þegar ferðast er til og frá Lúxemborg er mikilvægt að vera með ferðatryggingu. Að vera með ferðatryggingu þýðir að þú færð endurgreitt ef ferð verður truflun eða afbókun. Að auki er árleg aðstoð sem sér vel um ferðamann ef slys eða veikindi verða í fríinu þínu. Hinir kostir sem hægt er að fá með því að taka ferðatryggingu er sólarhringsstoðþjónusta og tryggingar fyrir persónulega muni og farangur.

Gæludýratrygging

Heilsa gæludýra er ómetanleg. Því miður, þegar það eru veikindi eða jafnvel slys, getur kostnaður við að fara til dýralæknis verið mikill. Þess vegna er það þar sem gæludýratryggingin kemur inn. Tryggingin tekur til bólusetningar, dýralækniskostnaðar, ófrjósemisaðgerða, fæðis- og uppihaldskostnaðar , sjúkraflutninga og leitarkostnaðar.

Skilyrðin sem þarf að uppfylla áður en þú tekur gæludýratryggingu eru:

 • Eigandinn á að vera búsettur í Lúxemborg
 • Dýrið ætti að vera eldri en þriggja mánaða og yngra en 7 ára
 • Dýrið ætti ekki að vera ætlað til undaneldis eða sölu
 • Eftir auðkenningu á gæludýrinu fer skráning fram á sveitarheimilinu
 • Dýrið ætti einnig að vera uppfært með bólusetningarskilmála

Lögfræðitrygging

Lögtryggingin eykur aðgengi að dómstólum og lögum með því að bjóða upp á lögfræðiráðgjöf auk þess að standa straum af málskostnaði. Sá aðili sem fór með málið fyrir dómstóla skiptir ekki máli. Þar að auki gerir tryggingin lögfræðigjöldin hagkvæmari ef ágreiningur er.

Fjölskyldu- eða persónuleg ábyrgðartrygging

Í Lúxemborg verndar ábyrgðartryggingin einstakling sem og fjölskyldu ef hann ber ábyrgð á líkamstjóni á eignum. Kröfur um persónulega ábyrgð fela í sér lögfræðikostnað og sjúkrakostnað. Persónulega ábyrgðin nær þó ekki til ábyrgðar sem stafar af bifreiðaslysum og meiðslum af ásetningi.

Vinsæl tryggingafélög í Lúxemborg

 • Agence Foyer – SOARES MIGUEL
 • AIG Europe Limited (Succursale de Luxembourg)
 • AXA Lúxemborg
 • Commissariat aux Assurances (CAA)
 • Agence Générale Allianz Thommes Lúxemborg
 • Samtök evrópskra trygginga- og endurtryggingaeigenda
 • Primelux Insurance SA
 • Vestur-Englands tryggingaþjónusta
Lingoda