Ubezpieczenie w Niemczech

Lingoda
Ubezpieczenie w Niemczech

Ubezpieczenie w Niemczech daje Tobie jako mieszkańcowi kraju lub gościowi szansę na cieszenie się dobrodziejstwami, jakie posiada ten kraj. W rzeczywistości posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia w Niemczech nie musi oznaczać, że powiat jest niebezpieczny. Ubezpieczenie w tym przypadku zajmuje się wieloma rzeczami, które mogą niestety się wydarzyć i wyrzucić Cię z budżetu.

Ubezpieczyciele w Niemczech są pewnym i troskliwym partnerem w miejscu największej potrzeby. W Niemczech istnieją różne rodzaje ubezpieczeń, które odgrywają ważną rolę w wykonywaniu codziennych czynności. Na przykład w Niemczech ubezpieczenie odgrywa rolę w ochronie rodziny i siebie przed stratami finansowymi. Poza tym ubezpieczenie pomaga w utrzymaniu standardu życia rodziny w przypadku utraty pracy lub śmierci. Niemieckie ubezpieczenia są regulowane przez Federalny Urząd Nadzoru Finansowego.

Ubezpieczenie zdrowotne Niemcy

W Niemczech istnieje bezpłatna opieka zdrowotna, finansowana ze składek ustawowych. Ponadto mieszkańcy Niemiec mogą korzystać z prywatnego Krankenversicherung (prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego). Wszyscy mieszkańcy Niemiec mają dostęp do opieki zdrowotnej poprzez publiczne ubezpieczenie zdrowotne. Inni mieszkańcy Unii Europejskiej mają dostęp do opieki zdrowotnej w Niemczech poprzez kartę EKUZ.

Pracownik zarabiający mniej niż 57 600 euro rocznie bierze udział w Gesetzliche Krankenversicherun (rządowy program opieki zdrowotnej). Aby zarejestrować się do opieki zdrowotnej w języku niemieckim, należy odwiedzić Einwohnermeldeamt (ratusz). Po rejestracji otrzymuje się Sozialversicherungsnummer lub niemiecki numer ubezpieczenia społecznego.

Ubezpieczenie w Niemczech

Mieszkańcy Niemiec mogą wybrać opcję ubezpieczenia państwowego i wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne. W tym celu należy spełnić następujące warunki:

 • Pracownik państwowy lub urzędnik państwowy
 • Artysta
 • Niezależny profesjonalista
 • Samozatrudniony
 • Praca w niepełnym wymiarze godzin i zarobki poniżej 450 euro miesięcznie
 • Pracownik zarabiający ponad 57 600 €

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

W Niemczech na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia należy odprowadzać około 2,5% swoich zarobków. Zarówno pracodawca, jak i pracownik płacą pół i pół. Poniżej znajdują się wymagania kwalifikacyjne dla osób bezrobotnych:

 • Brak pracy lub pracuje mniej niż 15 godzin tygodniowo
 • Zarejestrowany w urzędzie pracy i złożył wniosek o zasiłek dla bezrobotnych
 • Dostępny do pracy
 • Ukończyć okres kwalifikujący, czyli opłacać składki przez co najmniej 12 miesięcy lub 24 miesiące przed bezrobociem
 • Złożenie kilku podań o pracę

Jeśli ktoś nie kwalifikuje się do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech, może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych II. Warunki obejmują potrzebę wsparcia, zdolność do pracy w wieku od 15 do 65 lat oraz mieszkaniec Republiki Federalnej Niemiec. Jeśli chodzi o świadczenia, bezrobotni z dziećmi otrzymują 67%, a nie otrzymują 60% .

Ubezpieczenie samochodu

Podobnie jak ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie samochodu jest w Niemczech obowiązkowe. Dlatego dla każdego pojazdu wymagane jest minimum OC. W Niemczech i większości krajów europejskich to pojazd jest ubezpieczony, a nie kierowca. Ubezpieczenie OC rekompensuje szkody na innych pojazdach oraz koszty leczenia w razie wypadku.

Teilkasko lub częściowe ubezpieczenie ubezpiecza wszystko w trzeciej części oraz koszty związane z uszkodzeniem własnego pojazdu. Inne rzeczy objęte ubezpieczeniem to uszkodzenia spowodowane burzą i pożarem. Niestety wandalizm nie jest objęty ubezpieczeniem z Twojej winy.

Całościowe ubezpieczenie pokrywa wszystkie koszty. Nawet jeśli ludzie uszkadzają własne pojazdy, są ubezpieczeni. Czynniki brane pod uwagę w kosztach ubezpieczenia samochodu w Niemczech obejmują:

 • Użytkowanie pojazdu
 • Wiek kierowcy
 • Wartość pojazdu
 • Historia i doświadczenie kierowcy
 • Liczba ubezpieczonych kierowców
 • Lokalizacja

Ubezpieczenie domu

Każdy marzy o posiadaniu własnego domu. W ten sposób ubezpieczenie domu pomaga w pokryciu szkód lub strat spowodowanych w domu z powodu wypadków. Wypadki obejmują klęski żywiołowe, pożary, trzęsienia ziemi, błyskawice i powodzie.

Ubezpieczenie w Niemczech

W Niemczech istnieją trzy główne ubezpieczenia domu. Obejmują one ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej właścicieli domów obejmujące rzeczy ruchome, w tym sprzęt, meble i odzież. Ubezpieczenie budynku obejmuje majątek trwały, taki jak sufity, podłogi i ściany. Ubezpieczenie zawartości domu obejmuje wypadki w domu powodujące obrażenia.

Ubezpieczenie na życie

Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie na życie obejmuje życie w Niemczech. Ubezpieczenie jest ważne dla zapewnienia, że osoby pozostające na utrzymaniu są zabezpieczone finansowo w przypadku przedwczesnej śmierci. Osoby, które potrzebują ubezpieczenia na życie w Niemczech, to właściciele firm, starzy dorośli bez oszczędności, dorośli z kredytami studenckimi, główne rodziny zarabiające i rodzice z małymi dziećmi .

W Niemczech składki na ubezpieczenie na życie zależą od stanu zdrowia, długości polisy, sumy ubezpieczenia i rodzaju polisy. Ubezpieczenie oferuje pewną sumę pieniędzy osobom pozostającym na utrzymaniu zmarłej osoby.

Ubezpieczenie podróżne

Ubezpieczenie podróżne jest obowiązkowe przy składaniu wniosku o wizę Schengen do Niemiec. Polityka jest również ważna dla Niemców odwiedzających inne narody poza Unią Europejską. Powodem jest to, że dzięki niemu można uzyskać wydatki na leczenie w nagłych wypadkach.

Inne świadczenia oferowane przez ubezpieczenie podróżne to repatriacja, w ramach której następuje przewóz osoby do kraju pochodzenia w przypadku śmierci. Obejmuje również jeden w przypadku skrócenia lub odwołania podróży. Ponadto ubezpieczenie obejmuje nieodebrane i opóźnione odloty, skradziony bagaż i rezygnację z podróży.

Ubezpieczenie zwierząt

Niemieckie prawo wymaga, aby każdy właściciel zwierzęcia posiadał ubezpieczenie. Ubezpieczenie od odpowiedzialności za zwierzęta domowe obejmuje szkody finansowe związane ze zwierzęciem osoby trzeciej. Dlatego każdy właściciel psa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim z powodu zwierzęcia.

Ubezpieczenie zwierząt domowych obejmuje również obrażenia ciała obejmujące opiekę medyczną oraz szkody majątkowe wyrządzone przez psy w mieszkaniach i budynkach. Inne rzeczy objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej to bierne opłaty prawne, straty finansowe i zepsute rzeczy.

Ubezpieczenie prawne

W Niemczech ubezpieczenie prawne pokrywa koszty związane z nieoczekiwanymi problemami prawnymi. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa zajmuje się kosztami tłumaczeń, wydatkami świadków, opłatami sądowymi, prawnymi i prawnikami . Poza tym ubezpieczony może być chroniony przed nieporozumieniami w różnych dziedzinach prawa.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności rodzinnej lub osobistej

Odpowiedzialność osobista ma miejsce w razie wypadku lub poza domem. Świadczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej obejmują opłaty prawne, rachunki za leczenie, a także w przypadku zranienia gościa na mieniu. Ubezpieczenie może pomóc osobie nie wyjmować pieniędzy z kieszeni w przypadku incydentów. Ubezpieczenie obejmuje również szkody majątkowe, obrażenia ciała i sprawy sądowe.

Popularne firmy ubezpieczeniowe w Niemczech

 • Techniker Krankenkasse
 • Allianz
 • Grupa ARAG
 • Grupa Ubezpieczeniowa ERGO
 • Generali Niemcy
 • Hannover Re Group
 • Munich RE – grupa ubezpieczeniowo-reasekuracyjna
 • AXA Konzern
 • Grupa Zurych Niemcy
 • Niemieckie ubezpieczenie zdrowotne DKV
Lingoda