Đăng ký điện thoại di động ở Ý 

Nếu bạn dự định đến thăm hoặc ở lại Ý vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ cần phải lấy điện thoại di động. Nếu bạn không sử dụng điện thoại để chụp những bức ảnh về khung cảnh đẹp như tranh vẽ thì nó sẽ cung cấp cho bạn một phương tiện để … Read more