Nhà ở và cho thuê ở Đức

Trong toàn lục địa Châu Âu, Đức đứng đầu danh sách là quốc gia lớn nhất và nền kinh tế mạnh nhất với GDP khoảng 4,0 nghìn tỷ euro. Chỉ riêng thực tế này đã chỉ ra rằng những người sống ở Đức phần lớn có thể chi trả được mức sống tốt, dựa trên … Read more