Ubezpieczenie na Łotwie

Lingoda
Ubezpieczenie na Łotwie

Ubezpieczenie na Łotwie to coś, na co każdy w kraju może polegać, gdy coś pójdzie nie tak. Nigdy nie wiadomo, kiedy dokładnie może wydarzyć się wypadek, stracić pracę, spłonąć w płomieniach domu, czy jakiekolwiek inne nieszczęścia. Mając ubezpieczenie po swojej stronie, możesz śmiało powiedzieć „z moją duszą dobrze”. tak jak zrobił to Horatio Spafford.

Łotwa to piękny kraj z piaszczystymi plażami, tysiącami jezior i wiecznie zielonymi lasami. Jako mieszkaniec Łotwy ważne jest, aby wykupić ubezpieczenie jako środek lepszego planowania finansowego. Ważne jest, aby wykupić ubezpieczenie wcześnie, aby uzyskać lepszy sens finansowy. Wypadki zwykle mają miejsce bez ostrzeżenia, a posiadanie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej zapewnia uzyskanie świadczeń na wypadek nagłych wypadków.

Ubezpieczenie zdrowotne Łotwa

Uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez państwo są:

 • Bezpaństwowiec, któremu przyznano status bezpaństwowca na Łotwie, a także ich dzieci w wieku 18 lat
 • Osoby ubiegające się o azyl oraz ich dzieci w wieku 18 lat
 • Aresztowani, skazani lub zatrzymani osoby i ich dzieci w wieku 18 lat
 • Uchodźcy oraz osoby o statusie alternatywnym i ich dzieci
 • Obywatele i nie-obywatele Łotwy oraz ich dzieci w wieku 18 lat
 • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mieszkający i pracujący na Łotwie oraz członkowie ich rodzin
 • Cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na Łotwie i ich dzieci

Środki finansowane z budżetu państwa obejmują zespoły ratownictwa medycznego, opiekę ambulatoryjną, leki, leki refundowane oraz opiekę stacjonarną. Podatki rządowe finansują krajową opiekę zdrowotną. Chociaż opieka zdrowotna jest niedofinansowana, opieka zdrowotna jest bardzo skuteczna w różnych regionach.

Jeśli dana osoba nie pochodzi z UE/EOG i nie kwalifikuje się do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez państwo, ważne jest, aby wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne. W każdej chwili można zachorować; tak więc zamiast płacić z kieszeni za każdym razem, gdy ktoś zachoruje, przydaje się prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest zazwyczaj dobre, ponieważ umożliwia dostęp do najlepszych prywatnych placówek medycznych nawet poza Łotwą.

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Na Łotwie można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, jeśli Państwowa Agencja Zatrudnienia (SEA) przyzna im status bezrobotnego. Przypuszcza się jednak, że ktoś był ubezpieczony przez około 1 rok i opłacał składki na ubezpieczenie społeczne w ciągu ostatniego roku 4 miesiące .

Zasiłek dla bezrobotnych jest zwykle przyznawany na maksymalnie 9 miesięcy. Wysokość zasiłku zwykle zależy od poziomu ich wynagrodzenia ze składek na ubezpieczenie społeczne. O świadczenia można również ubiegać się poprzez:

 • Osobiste wypełnienie wniosku
 • Publikowanie wypełnionego formularza w SSIA
 • Wysyłanie podpisanego formularza z podpisem do SSIA
 • Złożenie wypełnionego formularza w dowolnym oddziale Państwowej Agencji Pracy

Wysokość otrzymywanych świadczeń ubezpieczeniowych zmniejsza się co trzy miesiące. W przeciwieństwie do innych krajów, takich jak Dania, Czechy i Finlandia, gdzie otrzymuje się tylko procent ubezpieczenia, na Łotwie przez pierwsze trzy miesiące przysługuje 100% zasiłków. Ponadto po trzech miesiącach otrzymuje się 75% przyznanej kwoty, aw ostatnich trzech miesiącach 50% kwoty.

Ubezpieczenie samochodu

Dwa rodzaje ubezpieczeń samochodowych to CASCO oraz OC komunikacyjne. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdej osoby posiadającej pojazd na Łotwie. Ponadto ubezpieczeniem objęte są szkody na zdrowiu osób trzecich, a także mienie powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, za który odpowiedzialność ponosi właściciel lub kierowca. Ubezpieczenie można wykupić na różne miesiące, w tym 12, 9, 6, 3 i 1.

CASCO jest dobrowolne, ponieważ nie jest wymagane przez prawo. W ten sposób ubezpieczenie chroni Ciebie i Twój samochód . Nie jest dobrze polegać tylko na OC, ponieważ w przypadku, gdy Ty jako kierowca zostaniesz ranny, oznacza to, że będziesz musiał zapłacić rachunki za szpital z własnej kieszeni, a także naprawić samochód.

Oto popularne przypadki, w których można skorzystać z polityki CASCO:

 • Kradzież samochodu
 • Całkowite zniszczenie pojazdu
 • Napad samochodowy, w tym skradzione akcesoria, lusterka, bagażnik dachowy i lewy dobytek kabiny
 • Kolizja z innym pojazdem
 • Uszkodzenia lusterek, włazów, okien i przedniej szyby
 • Zderzenie ze zwierzęciem
 • Uszkodzenie ciała

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie domu jest ważne dla każdego mieszkańca Łotwy, ponieważ chroni przed szkodami lub kosztami spowodowanymi wypadkami i klęskami żywiołowymi. To dobry sposób na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń. Główne rodzaje ubezpieczeń mieszkaniowych na Łotwie obejmują ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia domu i ubezpieczenie nieruchomości.

Ponadto ubezpieczeniem nieruchomości objęty jest dom lub mieszkanie oraz jego wyposażenie. Takie przypadki obejmują kolizje samochodów z bramami i panelami słonecznymi uszkodzonymi przez grad. Ubezpieczenie zawartości domu obejmuje inne rzeczy, w tym rzeczy osobiste znajdujące się w domu. Wreszcie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje niezamierzone szkody wyrządzone gościom, sąsiadom i innym osobom.

Ubezpieczenie na życie

Na Łotwie ubezpieczenie na życie pomaga przetrwać nawet w najgorszych sytuacjach finansowych . Oferuje wsparcie finansowe w następujących sytuacjach:

 • Zdarzenie urazowe w wyniku wypadku
 • Jeśli Ty, ubezpieczyciel, staniesz się inwalidą i nie możesz już chodzić
 • Dla rodziny, na wypadek gdybyś odszedł

Ubezpieczenie podróżne

Przyjeżdżając na Łotwę na podstawie wizy Schengen, należy zaopatrzyć się w ubezpieczenie podróżne. Polisa obejmuje opłaty medyczne w nagłych wypadkach lub kwestie związane z podróżą o minimalnej wartości 30 000 EUR. Inne rzeczy objęte ubezpieczeniem podróżnym obejmują przerwę w podróży z powodu opóźnienia lub choroby oraz skradzionego mienia lub uszkodzonego bagażu . Niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą nawet pokryć koszty transportu lub zakłócenia podróży, a także rzeczy osobiste.

Ubezpieczenie zwierząt

Zwierzęta są najlepsze; kiedy jesteśmy wokół nich, otrzymujemy ochronę, towarzystwo, miłość i przyjaźń. Dlatego musimy o nie dbać, szczególnie Healthwise. Ubezpieczenie zwierząt obejmuje opiekę medyczną w przypadku nagłych problemów zdrowotnych, chorób i wypadków. Co więcej, ubezpieczenie jest dobre, ponieważ opieka medyczna jest zwykle bardzo droga.

Ponadto, w przypadku zaginięcia zwierzaka, ubezpieczenie pokrywa wydatki poniesione w poszukiwaniach i wynagrodzenie do 64 euro. Również w przypadku, gdy ktoś podróżuje i zwierzę zachoruje podczas pobytu za granicą, ubezpieczenie może go pokryć. Jednak ważne jest, aby wiedzieć, że polisy różnią się w zależności od firmy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności rodzinnej lub osobistej

Na Łotwie ubezpieczenie chroni zarówno osobę, jak i jej rodzinę, gdy ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenie mienia lub uszkodzenie ciała osoby trzeciej.

Popularne firmy ubezpieczeniowe na Łotwie

 • Balta
 • BTA BAŁTYCKIE UBEZPIECZENIOWE TOWARZYSTWO
 • COMPENSA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP SE
 • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
 • AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams”
 • GJENSIDIGE
 • AAS »SEB Dzīvības apdrošināšana«
 • JEŚLI ŁOTWA UBEZPIECZENIE
 • AXA PPP opieka zdrowotna
 • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
Lingoda