Ubezpieczenia w Polsce

Lingoda
Ubezpieczenia w Polsce

Ubezpieczenie w Polsce to coś, co osoby, które przeprowadzają się do kraju z zagranicy lub już tam mieszkają, muszą poważnie rozważyć. Zawsze jest takie szaleństwo, że większość ludzi uważa, że w Polsce jest bardzo bezpiecznie, więc ubezpieczenie może być tylko dodatkowym obciążeniem i tak już szczupłego budżetu. Daleko od tego, ubezpieczenie w Polsce gwarantuje Ci bezpieczeństwo finansowe na wypadek niefortunnego wystąpienia ubezpieczonego ryzyka.

Dlatego w tym artykule skupimy się na Tobie, która chce chronić swoją rodzinę w Polsce. Istnieje cała gama produktów ubezpieczeniowych, które każdy może wybrać w zależności od indywidualnej sytuacji i możliwych ekspozycji na ryzyko przebywając w Polsce.

Istnieją polisy ubezpieczeniowe przeznaczone na opiekę medyczną, hospitalizację i nagłe wypadki medyczne, a także na wypadek nieszczęśliwej śmierci. Krótko mówiąc, w pewnym sensie ubezpieczenie pomaga Twojej rodzinie w utrzymaniu standardu życia podczas Twojej nieobecności. Ubezpieczenie chroni również dom na wypadek nieprzewidzianych szkód lub nieszczęść.

Ubezpieczenie zdrowotne Polska

Podobnie jak inne narody europejskie, takie jak Estonia, Polska ma powszechną i bezpłatną opiekę zdrowotną. Polski rząd oferuje bezpłatną opiekę zdrowotną mieszkańcom Polski i UE. Jednak mieszkańcy UE powinni posiadać Kartę Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak w przypadku osób spoza UE, takich jak studenci, muszą zawrzeć umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Poza tym płacą comiesięczne składki.

Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ odpowiada za zarządzanie środkami publicznymi służby zdrowia. Poza tym za opiekę zdrowotną odpowiada Ministerstwo Zdrowia. Na finansowanie opieki zdrowotnej składają się obowiązkowe składki od obywateli polskich. Potrącają około 8,5% indywidualnego dochodu.

Choć polska opieka zdrowotna jest dobra, ma pewne wady. Na przykład przestarzała technologia, niedofinansowanie, polityka i problemy organizacyjne. Dlatego niektórzy decydują się na prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Pomaga w skróceniu czasu oczekiwania, częstych opóźnieniach i poprawie jakości usług.

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Jeśli jesteś mieszkańcem Polski i przepracowałeś około 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy i otrzymywałeś płacę minimalną, możesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. Aby jednak otrzymać zasiłek, należy zarejestrować się w urzędzie pracy . W każdym okręgu w Polsce istnieje okręg pracy. Świadczenia są przyznawane w przypadku, gdy przez 7 dni od rejestracji nie otrzymasz żadnego szkolenia, stażu lub oferty pracy.

 • Zatrudniony przez około 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy
 • Nie otrzymuję żadnych ofert w ciągu pierwszych 7 dni po rejestracji
 • Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy
 • Zarobił co najmniej płacę minimalną w okresie pracy

Zatrudnienie jest udzielane każdemu. Nie ma znaczenia, czy byłeś samozatrudniony, czy nawet zatrudniony. Jednak i tak musisz opłacać comiesięczne składki na Fundusz Pracy. Jeśli zbliżasz się do przejścia na emeryturę i jesteś zwolniony z pracy, możesz otrzymać świadczenie przedemerytalne.

Musisz spełnić następujące warunki:

Uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego obejmują:

 • Utrata pracy z przyczyn pracodawcy
 • Zarejestrowany jako osoba bezrobotna
 • Masz długą historię zatrudnienia
 • Blisko wieku emerytalnego
 • ubiegają się o zasiłek dla bezrobotnych przez około 6 miesięcy

Ubezpieczenie samochodu

Zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi właścicieli pojazdów zawsze trzeba mieć odpowiedzialność cywilną. Każdy samochód musi mieć ubezpieczenie, niezależnie od tego, czy jest zaparkowany w domu, czy na drodze. Najmniej wymagane ubezpieczenie komunikacyjne to OC. W Polsce nazywa się OC. Chroni osoby poszkodowane w wypadku przez Ciebie. Niestety ubezpieczenie nie zapewnia ochrony na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak kradzież.

Z kolei miniubezpieczenie AC w Polsce obejmuje kradzież pojazdów. Zapewnia również ochronę przed uszkodzeniami powodowanymi przez siły natury. Roszczenia są zwykle obliczane na podstawie cen części zamiennych.

AC Economic zapewnia ochronę w przypadku uszkodzenia pojazdu w wyniku działania sił natury, wandalizmu, kradzieży, kolizji i wypadku. Ubezpieczyciel płaci na podstawie cen części zamiennych. Obejmuje również terytorium europejskie. Jednak takie ubezpieczenie zależy głównie od ubezpieczyciela.

Ostatnią polisą ubezpieczeniową w Polsce jest AC Optimal. Zapewnia pokrycie uszkodzeń pojazdu i ochronę w przypadku uszkodzenia pojazdu, wandalizmu, kradzieży i kolizji. W przypadku zaginięcia, polskie certyfikowane warsztaty naprawią Twój samochód. Pojazd nie powinien jednak mieć więcej niż 9 lat.

Ubezpieczenie domu

W Polsce istnieją trzy główne rodzaje ubezpieczeń mieszkaniowych: Comfort, Plus i Max. Ubezpieczenie domu komfortu obejmuje podstawową ochronę domu lub mieszkania. Niektóre z omawianych rzeczy to ogień i ulewny deszcz. Poza tym ubezpieczenie zapewnia wsparcie i pomoc po szkodzie.

Opcja ubezpieczenia plus zapewnia dodatkową ochronę. Dodatkowe rzeczy objęte ochroną obejmują stłuczenie szklanych przedmiotów , a także zalanie. Wreszcie maksymalna i kompleksowa ochrona obejmuje nawet włamanie. Obejmuje również uszkodzenia spowodowane przepięciem elektrycznym.

Ubezpieczenie na życie

Jakie jest bezpieczeństwo Twoich bliskich? Wszystko leży w ubezpieczeniach na życie. Jest nieopodatkowany i bezpieczny dla bliskich. Poza tym świadczenie może pomóc w uregulowaniu zaciągniętych zobowiązań finansowych, a nawet utrzymaniu dotychczasowego standardu życia.

Ubezpieczenie na życie zapewnia Tobie i Twoim bliskim zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci lub trwałej niezdolności ubezpieczyciela do pracy. Uważany jest również za wygodny sposób zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie podróżne

Podobnie jak na Cyprze , podczas podróży do i z Polski potrzebujesz ubezpieczenia podróżnego. Ubezpieczenie obejmuje ryzyka, które można napotkać podczas podróży. Pokryte straty obejmują paszport, rzeczy osobiste, a także bagaż rejestrowany.

Ubezpieczenie zwierząt

Ubezpieczenie zwierząt jest dobre dla wszystkich mieszkańców Polski, ponieważ pomaga chronić Ciebie i Twojego pupila. Zwierzęta obdarzają nas miłością i dlatego ich dobre samopoczucie jest tak ważne. Ubezpieczenie zwierząt domowych daje właścicielom zwierząt domowych w Polsce spokój ducha. Nie muszą się martwić, jeśli ich pupile zachorują. Dzięki ubezpieczeniu zwierząt domowych zwierzę może być pod opieką. Rzeczy objęte ubezpieczeniem dla zwierząt obejmują pomoc dla zwierząt domowych, terapie, szczepienia i opłaty za weterynarza.

Popularne firmy ubezpieczeniowe w Polsce

 • „BALCIA UBEZPIECZENIE” SE Oddział w Polsce
 • AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA
 • ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
 • MAI Brokerzy Ubezpieczeniowi Polska Sp. ogród zoologiczny
 • Cardif-Assurances Risques Divers SA Oddział w Polsce
 • WIENER TU SA Wiedeńska Grupa Ubezpieczeniowa
 • GENERALI TUSA
 • PRUDENTIAL INTERNATIONAL ASSURANCE PLC SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ
 • TUW POLSKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
 • Polskie Towarzystwo Reasekuracji
 • UNIQA Ubezpieczenia
Lingoda