Verzekering in Polen

Lingoda
Verzekering in Polen

Verzekering in Polen is iets dat mensen die vanuit het buitenland naar het land verhuizen of daar al verblijven serieus moeten overwegen. Er is altijd een dwaasheid waarvan de meeste mensen denken dat het erg veilig is in Polen, dus een verzekering kan een extra last zijn voor uw toch al dunner wordende budget. Verre van dat, een verzekering in Polen garandeert u financiële zekerheid in het ongelukkige geval dat u een verzekerd risico overkomt.

Dus voor dit artikel ligt de focus op u die uw gezin in Polen wil beschermen. Er is een hele reeks verzekeringsproducten die iedereen kan kiezen, afhankelijk van de individuele situatie en mogelijke risico’s in Polen.

Er zijn verzekeringspolissen voor medische zorg, ziekenhuisopname en medische noodgevallen, evenals in geval van een ongelukkig overlijden. Kortom, in sommige opzichten helpt verzekering uw gezin bij het handhaven van de levensstandaard wanneer u afwezig bent. Ook beschermt een verzekering de woning bij onvoorziene schade of calamiteiten.

Ziektekostenverzekering Polen

Net als de andere Europese landen, zoals Estland, heeft Polen universele en gratis gezondheidszorg. De Poolse regering biedt gratis gezondheidszorg aan Polen en inwoners van de EU. De inwoners van de EU moeten echter een National Health Fund Card hebben. Voor niet-EU-studenten, zoals studenten, moeten ze echter een overeenkomst sluiten met het National Health Fund. Bovendien betalen ze wel maandelijkse bijdragen.

Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ, is verantwoordelijk voor het beheer van de publieke middelen van de gezondheidszorg. Bovendien is het ministerie van Volksgezondheid verantwoordelijk voor de gezondheidszorg. De financiering van de gezondheidszorg bestaat uit verplichte bijdragen van de Poolse burgers. Zij houden ongeveer 8,5% van het individueel inkomen in.

Ook al is de Poolse gezondheidszorg goed, ze heeft enkele gebreken. Bijvoorbeeld met verouderde technologie, onderfinanciering, politiek en organisatorische problemen. Daarom besluiten sommige mensen voor een particuliere ziektekostenverzekering. Het helpt bij het verminderen van wachttijden, frequente vertragingen en het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Werkeloosheidsverzekering

Als u een Poolse ingezetene bent en in de afgelopen 18 maanden ongeveer 365 dagen hebt gewerkt en het minimumloon hebt ontvangen, kunt u een werkloosheidsuitkering krijgen. Om de voordelen te krijgen, moet u zich echter inschrijven bij het arbeidsbureau . In elk district in Polen is er een arbeidsdistrict. De voordelen worden toegekend als u gedurende 7 dagen na registratie geen training, stage of werkaanbod krijgt.

 • Ongeveer 365 dagen in dienst in de afgelopen 18 maanden
 • Geen aanbiedingen ontvangen in de eerste 7 dagen na registratie
 • Registratie bij het districtsarbeidsbureau
 • In de werkperiode minimaal het minimumloon verdiend

Het werk wordt aan iedereen gegeven. Het maakt niet uit of u zelfstandige of zelfs werknemer was. Maar dan nog moet u maandelijks premie betalen aan het Arbeidsfonds. Bent u in de buurt van de pensioenperiode en wordt u ontslagen, dan kunt u een prepensioneringsuitkering krijgen.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Kwalificaties voor de prepensioneringsuitkering zijn onder meer:

 • Verloren baan om redenen van de werkgever
 • Ingeschreven als werkloze
 • Een lang arbeidsverleden hebben
 • Bijna pensioenleeftijd
 • Heb de werkloosheidsuitkering ongeveer 6 maanden aangevraagd

Autoverzekering

Volgens de Poolse wetten op voertuigbezitters moet men altijd burgerlijke aansprakelijkheid hebben. Elke auto moet verzekerd zijn, of hij nu thuis of op de weg geparkeerd staat. De minst vereiste motorrijtuigenverzekering is de WA-verzekering. In Polen heet het OC. Het beschermt de mensen die gewond zijn geraakt bij een ongeval door u. Helaas biedt de verzekering geen bescherming bij onverwachte gebeurtenissen zoals diefstal.

De miniverzekering AC in Polen dekt daarentegen voertuigdiefstal. Het biedt ook bescherming tegen de schade veroorzaakt door natuurlijke krachten. De claims worden meestal berekend op basis van de prijzen van de reserveonderdelen.

AC Economic biedt bescherming bij voertuigschade door natuurgeweld, vandalisme, diefstal, aanrijding en een ongeval. De verzekeraar betaalt op basis van de prijzen van reserveonderdelen. Het bestrijkt ook het Europese grondgebied. Een dergelijke dekking is echter voornamelijk afhankelijk van de verzekeraar.

De laatste verzekering in Polen is AC Optimaal. Het biedt dekking voor voertuigschade en bescherming in geval van voertuigschade, vandalisme, diefstal en aanrijding. Bij schade repareren de Poolse erkende herstellers uw auto. Het voertuig mag echter niet ouder zijn dan 9 jaar.

opstalverzekering

In Polen zijn er drie hoofdtypen woningverzekeringen: Comfort, Plus en Max. De comfortwoningverzekering dekt de basisbescherming van een huis of appartement. Enkele van de behandelde dingen zijn vuur en zware regen. Daarnaast biedt de verzekering ondersteunende diensten en hulp na verlies.

De plusverzekering biedt extra bescherming. De extra zaken die worden gedekt, zijn onder meer het breken van glazen voorwerpen en overstromingen. Ten slotte dekt de maximale en uitgebreide bescherming zelfs inbraak. Het dekt ook de schade door een elektrische overspanning.

Levensverzekering

Wat is de veiligheid van uw dierbaren? Het zit allemaal in levensverzekeringen. Het is niet-belastbaar en de veiligheid van de dierbaren. Daarnaast kan de uitkering helpen bij het afwikkelen van de opgelopen financiële verplichtingen of zelfs bij het handhaven van de huidige levensstandaard.

Een levensverzekering zorgt ervoor dat u en uw naasten financiële zekerheid hebben bij overlijden of bij blijvende arbeidsongeschiktheid van de verzekeraar. Het wordt ook beschouwd als een handige manier om de terugbetaling van hypotheken veilig te stellen.

Reisverzekering

Net als Cyprus heb je een reisverzekering nodig als je Polen in en uit reist. De verzekering dekt de risico’s die u tijdens het reizen kunt tegenkomen. De gedekte verliezen omvatten paspoort, persoonlijke eigendommen en ingecheckte bagage.

Huisdierenverzekering

Een huisdierenverzekering is goed voor alle inwoners van Polen, omdat het zowel u als uw huisdier helpt te beschermen. Huisdieren geven ons liefde en daarom is hun welzijn essentieel. Een huisdierenverzekering geeft eigenaren van gezelschapsdieren in Polen een gerust gevoel. Ze hoeven zich geen zorgen te maken als hun huisdieren ziek worden. Via een huisdierenverzekering kan er voor een huisdier worden gezorgd. De zaken die in de huisdierenverzekering worden gedekt, zijn onder meer hulp voor huisdieren, therapieën, vaccinaties en dierenartskosten.

Populaire verzekeringsmaatschappijen in Polen

 • “BALCIA INSURANCE” SE Oddział w Polsce
 • AIG Polen Insurance Company SA
 • ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS EN REASEGUROS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
 • MAI Insurance Brokers Polen Sp. z oo
 • Cardif-Assurances Risques Divers SA Oddzia w Polsce
 • WIENER TU SA Wenen Verzekeringsgroep
 • ALGEMENE TUSA
 • PRUDENTILE INTERNATIONALE ASSURANCE PLC SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ
 • TUW POLSKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
 • Poolse herverzekeringsmaatschappij
 • UNIQA Ubezpieczenia
Lingoda