Penafian Ahli Gabungan

Blog kami mungkin mengandungi pautan ahli gabungan, yang bermaksud kami mungkin menerima komisen jika anda mengklik pautan dan membeli sesuatu yang kami cadangkan. Walaupun mengklik pautan ini tidak akan dikenakan sebarang wang tambahan, mereka akan membantu kami memastikan tapak ini beroperasi dan berjalan.

Kami hanya mengesyorkan produk atau perkhidmatan yang kami percaya akan menambah nilai kepada pembaca kami. Kami mendedahkan perkara ini menurut 16 CFR Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan, Bahagian 255: “Panduan Mengenai Penggunaan Pengesahan dan Testimoni dalam Pengiklanan.”

Sebarang tuntutan produk, statistik, sebut harga atau perwakilan lain tentang produk atau perkhidmatan hendaklah disahkan dengan pengilang, pembekal atau pihak yang berkenaan.

Sebagai tambahan kepada Penafian Ahli Gabungan di atas, kami ingin juga mendedahkan bahawa menurut undang-undang EU, kami dikehendaki memaklumkan pembaca kami bahawa sebarang kandungan atau kerjasama yang ditaja akan ditandakan dengan jelas seperti itu. Kami hanya akan bekerjasama dengan jenama dan syarikat yang sejajar dengan nilai kami dan yang kami percaya akan menarik minat pembaca kami.

Terima kasih atas sokongan dan pemahaman anda.

Expateuropa.com