Dasar Privasi

Di ExpatEuropa.com, kami komited untuk melindungi privasi anda. Dasar privasi ini menerangkan cara kami mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi apabila anda melawati tapak web kami atau menggunakan perkhidmatan kami. Dengan menggunakan laman web kami, anda membenarkan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi anda mengikut dasar ini.

Pengumpulan Maklumat

Kami mengumpul maklumat peribadi daripada anda apabila anda menggunakan tapak web kami, seperti nama, alamat e-mel dan alamat IP anda. Kami juga mengumpul maklumat tentang penggunaan laman web kami oleh anda, seperti halaman yang dilawati dan pautan yang diklik.

Kami menggunakan Google Analitis dan perkhidmatan pihak ketiga yang lain untuk menjejak penggunaan tapak web dan meningkatkan perkhidmatan kami. Perkhidmatan ini mungkin mengumpul dan memproses maklumat peribadi anda, termasuk alamat IP, jenis peranti dan kelakuan menyemak imbas. Anda boleh menarik diri daripada Google Analitis dengan melawati halaman tarik diri Google Analitis.

Kami juga menggunakan rangkaian gabungan untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan di tapak web kami. Rangkaian ini mungkin mengumpul dan memproses maklumat peribadi anda, termasuk sejarah pembelian dan kelakuan menyemak imbas.

Penggunaan Maklumat Peribadi

Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk menyediakan dan menambah baik perkhidmatan kami, untuk menghubungi anda dengan maklumat dan kemas kini, dan untuk memperibadikan pengalaman anda di tapak web kami.

Kami juga mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk penyelidikan dan analisis, untuk melindungi daripada penipuan dan aktiviti haram, dan untuk menguatkuasakan syarat perkhidmatan kami.

Pendedahan Maklumat Peribadi

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan yang diterangkan dalam polisi ini. Sebagai contoh, kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan rangkaian ahli gabungan untuk memudahkan pembelian dan dengan Google Analitis untuk menjejaki penggunaan tapak web.

Kami juga mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda jika dikehendaki oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah daripada penguatkuasa undang-undang atau agensi kerajaan.

Kami tidak akan menjual atau menyewa maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran tanpa kebenaran anda yang jelas.

Keselamatan Data

Kami mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses, penggunaan atau pendedahan yang tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, tiada penghantaran internet yang benar-benar selamat, dan kami tidak dapat menjamin keselamatan maklumat peribadi anda.

Perubahan kepada Dasar Ini

Kami mungkin mengemas kini dasar ini dari semasa ke semasa, jadi sila semak halaman ini dengan kerap untuk sebarang perubahan. Jika kami membuat perubahan penting pada dasar ini, kami akan memberitahu anda melalui e-mel atau dengan menyiarkan notis di tapak web kami.

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang dasar ini atau penggunaan maklumat peribadi anda oleh kami, sila hubungi kami .

Dasar privasi ini kali terakhir dikemas kini pada 27.01.2023.

Dengan menggunakan tapak web kami, anda menerima dasar privasi kami dan penggunaan kuki dan teknologi serupa.