Ограничување одрекување

Нашиот блог може да содржи придружни врски, што значи дека може да добиеме провизија ако кликнете на врска и купите нешто што ви го препорачавме. Иако кликнувањето на овие врски нема да ве чини дополнителни пари, тие ќе ни помогнат да ја одржуваме оваа страница и да работи.

Препорачуваме само производи или услуги за кои веруваме дека ќе додадат вредност на нашите читатели. Ова го откриваме во согласност со 16 CFR на Федералната трговска комисија, Дел 255: „Водичи во врска со употребата на одобрувања и препораки во рекламирањето“.

Секое тврдење за производ, статистика, понуда или друга претстава за производ или услуга треба да се потврди кај производителот, добавувачот или дотичната страна.

Во прилог на горенаведеното Одрекување од одговорност за партнерство, би сакале да откриеме и дека во согласност со правото на ЕУ, од нас се бара да ги информираме нашите читатели дека секоја спонзорирана содржина или соработка ќе биде јасно означена како таква. Ќе работиме само со брендови и компании кои се усогласени со нашите вредности и кои веруваме дека ќе бидат од интерес за нашите читатели.

Ви благодариме за поддршката и разбирањето.

Expateuropa.com