Kindlustus Eestis

Lingoda
Kindlustus Eestis

Pole paremat viisi Eestimaad kogeda, kui esmalt omada usaldusväärset kindlustuskaitset. Sina, nagu paljud teisedki, ei soovi jääda muretsema raha kaotamise pärast haiguse, õnnetuse või muu sellise õnnetuse korral. Võib-olla ei mõista veel, miks kindlustus Eestis oluline on, kuid kindlasti on see parem kui oodata, et õppida selle vajalikkusest raskel teel. Lähme õppereisile, mida tähendab kindlustus Eestis sinu jaoks.

Eestis on kindlustus arvestatav finantsvahend. See paneb inimesed muretsema vähe, sest nad teavad, et saavad pärast õnnetust või katastroofi rahalist abi, et aidata neil kiiremini taastuda. Igaüks vajab mingil eluperioodil rahalist vabadust ja säästmisest rahalise vabaduse saamiseks ei piisa. Seetõttu on kindlustus oluline, kuna see suurendab finantskindlust ja toimub riski ülekandmine.

Haigekassa Eesti

Kõik Eestis vajavad iga kord kehtivat haigekassa või erateenuse osutaja ravikindlustust. Isegi haigekassa puhul ei ole tervishoid riigis täiesti tasuta, sest mõne teenuse või ravi eest tuleb maksta. Haigekassale õigustatud inimesed Eestis:

 • Vähemalt ühekuulise lepinguga töötajad
 • Töölepinguga töötajad
 • Juriidilise isiku kontroll- ja juhtorgani liikmed
 • Võlaõigusseaduse lepingus teenus- või töölevõtutasud

Millal on õigus saada riiklikku ravikindlustust?

 • Isik, kes töötab ja maksab vajalikke sotsiaalkindlustusmakseid
 • Avaliku teenistuja või diplomaadi mittetöötav abikaasa
 • Alla 19-aastased, sõltumata sellest, kas nende vanemad töötavad või mitte
 • rase
 • Puudega inimese kuraator
 • Juriidilise isiku juhatuse liige
 • Ülalpeetav abikaasa ja kolm kuni 16-aastast last
 • Ettevõtluse tulumaksu maksja
 • Tasu või teenustasu saavate isikute ja juriidiliste isikute kontroll- või juhtorganite liige
 • Eesti Töötukassas töötuna arvel
 • Ülalpeetav abikaasa, kes on üle 58-aastane
 • Nii üksikettevõtjad kui ka nende abikaasad

Töötuskindlustus

Eestis on kolme tüüpi tööturutoetusi: toetus, majutus- ja pendelrändetoetus ning töötutoetus. Töötuskindlustust makstakse töötajatele töötuks jäämisel. Kindlustushüvitist saab taotleda järgmistel tingimustel:

 • Tähtajalise töölepingu lõppemine
 • Kui ettevõte on likvideeritud
 • Tahes-tahtmata töötu
 • Tööandja ütleb teie lepingu üles pikaajalise töövõimetuse tõttu
 • Töölepingu lõpetamine katseaja tõttu

Lisaks ülaltoodud tingimustele peaks soodustuste saamiseks olema täidetud järgmine:

 • Töötuna arvel
 • esitama töötuskindlustushüvitise avalduse
 • On tasunud sissemakseid vähemalt 12 kuud enne töötuna arvelevõtmist
 • Lahkus töölt tahtmatult

Autokindlustus

Sarnaselt Taanile , Tšehhile ja teistele Euroopa riikidele on liikluskindlustus (MTPL) kohustuslik. Kindlustus katab teie sõidukiga teistele isikutele ja nende varale tekitatud kahjud. Kindlustus kehtib peamiselt hoovides, parklates, teedel ja kõikjal, kus on tavaliiklus.

Peale kaskokindlustuse võivad Eesti autoomanikud sõlmida ka kasko- ja täiskaskokindlustuse. Auto kaskokindlustus hüvitab liiklusõnnetused, loodusõnnetused, vandalismi, tulekahju ja vargused. Samuti sisaldab see maanteeabi, mis aitab ootamatute sündmuste korral. Täiskaskokindlustus katab kõik kolmanda osapoole ja kaskokindlustuse.

Kodukindlustus

Kodu, mida hinnatakse, peab olema kindlustatud. Kodukindlustuse eeliseks on see, et maja või korter taastatakse õnnetuse korral. Samuti saavad kaitset majas olevad isiklikud asjad, sh tehniline varustus ja mööbel. Peale nende kahe võib kasu saada kolmandatele isikutele tekitatud tahtmatust kahjust.

Kindlustus Eestis

Kaasnev vara on kindlustatud ka Eestis ja kogu Euroopas. Kaasasoleval kinnistul on jalgratas, kaamera ja arvuti. Vee majja sattumisel saab hüvitada koduvarale ja siseviimistlusele tekitatud kahju. Seega on kindlustus märkimisväärne, kuna annab kodule turvatunde.

Elukindlustus

Elu ei kesta igavesti, mis tähendab, et inimesed peavad tegelema küsimusega, kuidas nende pered nende surma korral ellu jäävad. Surm seab mahajäänud pereliikmed tavaliselt rahaliselt ohtu. Seega elukindlustust tehes on pere turvaline.

Kindlustus Eestis

Elukindlustus aitab rahaprobleemides vasakpoolseid pereliikmeid välja võtta. Pealegi ei piisa enamasti seadusejärgsetest hüvitistest ning seetõttu on oluline neid elukindlustusega täiendada. Samuti võib kindlustus katta kindlustusandja, kui nad muutuvad töövõimetuks.

Reisikindlustus

Reisikindlustus on oluline, kui soovitakse reisida Euroopas või isegi väljaspool seda. Kindlustuse kaudu saab kõikidel reisidel saada reisitõrkekindlustust , pagasikindlustust ja tervisekindlustust. Kindlustus kaitseb reisijat hilinemiste, tühistamiste ja katkestuste tõttu tekkivate lisakulude eest.

Reisikindlustus kaitseb inimest, kui mõni väga oluline pereliige on haige või surnud ning reis tuleb ära jätta. Pagasi kaotsimineku korral on võimalik saada hüvitist. Samuti hüvitab kindlustus oma vara varguse, täiendavate reisikulude ja kahjude eest.

Lemmikloomakindlustus

Eestis on lemmikloomakindlustus alates 7 € kuus. Lemmikloomakindlustus katab lemmiklooma kaotuse, varguse ja surma eest. Samuti katab lemmiklooma vastutuskindlustuse tegemisel lemmiklooma poolt teistele isikutele tekitatud kahjud. Näiteks kui koer vigastab naabri koera, sõltub kindlustuskaitse pakett looma tõust.

Õiguskaitsekindlustus

Eestis kaitseb õiguskaitsekindlustus nii üksikisikut kui ka perekonda ootamatu õigusliku väljakutse mõju eest elus. See katab ettenägematute õigusküsimustega seotud kulud, sealhulgas advokaadikulud ja õigustasud. Kulud kaetakse olenemata juhtumist teatanud osapoolest.

Pere- või eravastutuskindlustus

Pere- või isikuvastutuskindlustus hüvitab varakahju ja kolmandale isikule õigusvastaselt tekitatud isikukahju. Kindlustus kehtib Eestis ning katab alla 18-aastaste laste ja lemmikloomade tekitatud kahjud.

Populaarsed kindlustusseltsid Eestis

 • Eesti Kindlustusseltside Liit
 • Eesti Haigekassa
 • IIZI kindlustusmaakler AS –
 • Kasumi tarkvara
 • AXA
 • Kui
 • SE Sampo Life Insurance Baltic
 • Seesami kindlustusselts
 • Kindlustuse ABC
 • Vagner Kindlustusmaakler AS

 

Lingoda