Αποποίηση ευθύνης θυγατρικών

Το ιστολόγιό μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους θυγατρικών, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να λάβουμε προμήθεια αν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο και αγοράσετε κάτι που έχουμε συστήσει. Αν και κάνοντας κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους δεν θα σας κοστίσει επιπλέον χρήματα, θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε αυτόν τον ιστότοπο σε λειτουργία.

Συνιστούμε μόνο προϊόντα ή υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι θα προσθέσουν αξία στους αναγνώστες μας. Το γνωστοποιούμε αυτό σύμφωνα με το 16 CFR, Μέρος 255 της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου: “Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση υποστηρικτικών δηλώσεων και μαρτυριών στη διαφήμιση”.

Κάθε ισχυρισμός προϊόντος, στατιστική, απόσπασμα ή άλλη παράσταση σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία θα πρέπει να ελέγχεται από τον κατασκευαστή, τον πάροχο ή το εν λόγω μέρος.

Εκτός από την παραπάνω αποποίηση ευθύνης για τις θυγατρικές εταιρείες, θα θέλαμε επίσης να γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τους αναγνώστες μας ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή συνεργασία με χορηγία θα επισημαίνεται σαφώς ως τέτοια. Θα συνεργαζόμαστε μόνο με εμπορικά σήματα και εταιρείες που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες μας και που πιστεύουμε ότι θα ενδιαφέρουν τους αναγνώστες μας.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την κατανόησή σας.

Expateuropa.com