Απαιτήσεις θεωρήσεων για εργασία στην ΕΕ

Lingoda
Απαιτήσεις θεωρήσεων για εργασία στην ΕΕ

Η απόκτηση θεώρησης εργασίας για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως κάτοικος χώρας εκτός ΕΕ ή ως κάτοικος ΕΕ μπορεί να είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, καθώς οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα και το είδος της εργασίας που σκοπεύετε να εκτελέσετε.

Ωστόσο, ακολουθεί ένα παράδειγμα της διαδικασίας αίτησης θεώρησης για έναν κάτοικο τρίτης χώρας που επιθυμεί να εργαστεί στη Γερμανία:

 1. Καθορίστε τον τύπο της βίζας που χρειάζεστε: Ως κάτοικος χώρας εκτός ΕΕ, θα χρειαστείτε εθνική βίζα μακράς διάρκειας για να εργαστείτε στη Γερμανία.
 2. Συγκεντρώστε τα απαιτούμενα έγγραφα: Τα απαιτούμενα έγγραφα για τη χορήγηση βίζας για εργασία στη Γερμανία περιλαμβάνουν:
 • έγκυρο διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου
 • Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης θεώρησης
 • Έγκυρη προσφορά εργασίας ή σύμβαση εργασίας από γερμανικό εργοδότη, με λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση εργασίας και το μισθό.
 • Αποδεικτικά προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας σχετικά με τη θέση εργασίας
 • Απόδειξη ασφάλισης υγείας
 • Απόδειξη επαρκών οικονομικών μέσων για να συντηρήσετε τον εαυτό σας κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στη Γερμανία
 • Αμοιβή 75 ευρώ
 1. Υποβάλετε την αίτησή σας: Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για βίζα στη γερμανική πρεσβεία ή στο προξενείο της χώρας σας. Ενδέχεται επίσης να σας ζητηθεί να παραστείτε σε συνέντευξη.
 2. Περιμένετε μια απόφαση: Οι χρόνοι διεκπεραίωσης για τη χορήγηση θεώρησης μακροχρόνιας διαμονής για εργασία στη Γερμανία μπορεί να ποικίλλουν, αλλά γενικά χρειάζονται περίπου 60 ημέρες.
 3. Παραλάβετε τη βίζα σας: Εάν η αίτησή σας εγκριθεί, θα πρέπει να παραλάβετε τη βίζα σας αυτοπροσώπως. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να παράσχετε βιομετρικά δεδομένα, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης θεώρησης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα από την οποία υποβάλλετε αίτηση και την πρεσβεία ή το προξενείο στο οποίο υποβάλλετε αίτηση. Ως εκ τούτου, είναι πάντα καλύτερο να ελέγχετε τον επίσημο ιστότοπο της γερμανικής πρεσβείας ή του προξενείου στη χώρα σας για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες και οδηγίες.

Επιπλέον, εάν είστε κάτοικος της ΕΕ και ζητάτε θεώρηση εργασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ, η διαδικασία μπορεί να είναι διαφορετική και λιγότερο περίπλοκη. Ενδέχεται να χρειαστεί να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για την κατοικία σας στην ΕΕ, αποδεικτικά στοιχεία για την απασχόλησή σας και αποδεικτικά στοιχεία για επαρκή οικονομικά μέσα. Ωστόσο, είναι πάντα καλύτερο να ελέγχετε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας στην οποία σκοπεύετε να εργαστείτε.

Lingoda