Zřeknutí se odpovědnosti partnera

Náš blog může obsahovat partnerské odkazy, což znamená, že můžeme získat provizi, pokud kliknete na odkaz a zakoupíte něco, co jsme vám doporučili. Kliknutí na tyto odkazy vás nebude stát žádné další peníze, ale pomůže nám udržet tyto stránky v provozu.

Doporučujeme pouze produkty nebo služby, o kterých jsme přesvědčeni, že mají pro naše čtenáře přidanou hodnotu. Tuto informaci zveřejňujeme v souladu se směrnicí Federální obchodní komise 16 CFR, část 255: „Pokyny týkající se používání potvrzení a referencí v reklamě“.

Jakékoli tvrzení o produktu, statistiku, citaci nebo jinou informaci o produktu nebo službě je třeba ověřit u výrobce, poskytovatele nebo příslušné strany.

Kromě výše uvedeného prohlášení o vyloučení odpovědnosti partnerů bychom také rádi uvedli, že v souladu s právními předpisy EU jsme povinni informovat naše čtenáře o tom, že jakýkoli sponzorovaný obsah nebo spolupráce budou jako takové jasně označeny. Budeme spolupracovat pouze se značkami a společnostmi, které jsou v souladu s našimi hodnotami a o kterých jsme přesvědčeni, že budou pro naše čtenáře zajímavé.

Děkujeme vám za podporu a pochopení.

Expateuropa.com