Pojištění v ČR

Lingoda
Pojištění v ČR

Pojištění v České republice je důležité pro každého, tedy i pro cizince. Za prvé zajišťuje ochranu pojištěného i jeho rodinných příslušníků. Za druhé, snižuje stres a zajišťuje těžké časy. Například zdraví je bohatství. Pokud tedy onemocní člověk nebo spíše člen rodiny, pak je každý ve stresu, a ještě obtížnější je, když ostatní členové rodiny nemohou pokrýt jeho účty za lékařskou péči. Za třetí tím, že se Češi pojistí, mají jistotu, že budou mít finanční jistotu.

Zdravotní pojišťovna ČR

V České republice existuje veřejné i soukromé zdravotní pojištění. Národ je založen především na povinné spoluúčasti pojištěných osob a není zde možnost dobrovolné účasti. Hlavními osobami, které jsou povinně pojištěny, jsou čeští lidé s trvalým pobytem a zaměstnanci České republiky zaměstnavatelé. Dalšími povinně pojištěnými osobami jsou osoby samostatně výdělečně činné z jiných států Evropské unie a zaměstnanci s aktivním pobytem v ČR, na které se vztahuje česká legislativa sociálního zabezpečení.

Odvody zdravotního pojištění v ČR platí:

 • Země poskytuje příspěvky vězňům, vojákům, ženám na mateřské dovolené, studentům, důchodcům, nezaměstnaným a jednotlivcům pobírajícím dávky sociálního zabezpečení
 • Lidé bez zdanitelných příjmů, tedy ženy v domácnosti, zaplatí samy cca 2052 Kč měsíčně
 • OSVČ platí 13,5 % ze svého 50% zisku.
 • Zaměstnavatel a zaměstnanec odvádí 13/5 % z hrubého příjmu zaměstnance

Asi 60 % obyvatel České republiky je pojištěno u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která je všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Toto pojištění se nevztahuje na jednotlivce navštěvující soukromou nemocnici. Je také velmi cenově dostupné ve srovnání se soukromým zdravotním pojištěním.

Soukromé zdravotní pojištění umožňuje některým občanům překonat problémy, jako jsou neanglicky mluvící zdravotníci, přepracovaní lékaři a dlouhé čekací doby. Mezi hlavní benefity zdravotního pojištění patří lázeňská péče, převoz pacientů, stomatologická péče, nemocniční a ambulantní péče, diagnostická péče a preventivní péče.

Pojištění v nezaměstnanosti

Nezaměstnaní jednotlivci v České republice dostávají některé dávky. Člověk však musí mít:

 • 12 měsíců práce za posledních 36 měsíců
 • 6měsíční příspěvky za posledních 36 měsíců
 • Registrován jako uchazeč o zaměstnání
 • Nepobírat starobní důchod

Doba podpory pro nezaměstnané zahrnuje

 • 11 měsíců pro osoby starší 55 let
 • 8 měsíců pro jednotlivce mezi 50 a 55 lety
 • 5 měsíců pro osoby mladší 50 let

Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci je stanovena procentem z průměrného čistého měsíčního výdělku. Mezi výhody patří:

 • 65 % v prvních 2 měsících
 • 50 % na další 2 měsíce
 • 45 % po zbývající dobu podpory

Pojištění auta

V České republice existují dva druhy autopojištění, havarijní pojištění (komplexní pojištění) a povinné ručení (povinné ručení). Každé registrované vozidlo v zemi by mělo mít povinné ručení. Kryje škody na majetku nebo zdraví způsobené jiným osobám při provozu Vašeho vozu.

I když podle zákona je komplexní pojištění volitelné. Je to nutné, protože povinné se vztahuje pouze na odpovědnost třetí strany. Důležité je tedy havarijní pojištění, které kryje i náklady na opravu vozu, nehodu pojištěného, odcizení vozu a vandalismus.

Pojištění domácnosti

Jako Čechovi je důležité zastřešit svůj dům i jeho obsah. Pojištění domácnosti tak chrání obsah vašeho domova. Poskytuje také možnost pojistit dům před nebezpečími, včetně povodní, krádeží, vichřice, zemětřesení a přepětí . Mezi další kryté škody patří soudní spory nájemců, škody způsobené kouřem, zálohování odpadních vod a škody způsobené sněhem.

Životní pojistka

Životní pojištění je důležité, protože smrt je nejistá a způsobuje, že lidé, kteří zůstali pozadu, jsou finančně a emocionálně deprimovaní, pokud nemohou mít řádné odeslání pro své blízké. Kromě smrti kryje pojištěného, když se stane invalidním a přijde o zdroj obživy. Jeden může být také osvobozen od placení pojistného , pokud jsou splněny první dvě podmínky.

Pojištění domácích mazlíčků

Domácí mazlíčci jsou součástí českých republikánů, protože zvyšují jejich příležitosti k socializaci, cvičení, zvládání osamělosti a zvládání deprese. Pojištění domácích mazlíčků je důležité, protože usnadňuje jejich léčbu, smrt a odpovědnost způsobenou pojištěnými mazlíčky. Také mohou být domácí mazlíčci pojištěni pro případ krádeže, nákladů vzniklých při jejich nalezení a nákladů na péči o domácího mazlíčka při hospitalizaci.

Pojištění občanské odpovědnosti

Pojištění občanské odpovědnosti kryje dva druhy škod, včetně materiálních škod a ublížení na zdraví. V České republice se pojištění vztahuje na obyvatele, kteří při běžných činnostech způsobí poškození cizích zvířat, věcí a zdraví. Cena se pohybuje od 125 Kč a platí pro zbytek členů domácnosti.

Pojištění se vztahuje jak na území České republiky, tak i v jiných evropských zemích. Děti pojištěného jsou pojištěny zpravidla do dovršení 25 let věku.

Oblíbené pojišťovny v České republice

 • Allianz pojišťovna
 • Atradius Crédito y Caución SA de Seguros y Reaseguros, pobočka pro Českou republiku
 • Colonnade Insurance SA, organizační složka
 • Česká podnikatelská pojišťovna, as, Vienna Insurance Group
 • ERGO pojišťovna, as
 • Exportní garanční a pojišťovací společnost, as
 • Kooperativa pojišťovna, as, Vienna Insurance Group
 • NN Životní pojišťovna NV, pobočka pro Českou republiku
 • Pojišťovna VZP, as
 • UNIQA pojišťovna, as
 • VIG RE pojišťovna, as
 • YOUPLUS Životní pojišťovna, pobočka pro Českou republiku

 

Lingoda