Отказ от отговорност на партньора

Нашият блог може да съдържа партньорски връзки, което означава, че можем да получим комисиона, ако кликнете върху връзка и закупите нещо, което сме препоръчали. Кликването върху тези връзки няма да ви струва допълнителни пари, но ще ни помогне да поддържаме този сайт в добро състояние.

Препоръчваме само продукти или услуги, които смятаме, че ще имат добавена стойност за нашите читатели. Оповестяваме това в съответствие с част 255 от 16 CFR на Федералната търговска комисия: „Ръководства относно използването на препоръки и препоръки в рекламата“.

Всяко твърдение за продукт, статистика, цитат или друго представяне на продукт или услуга трябва да се провери при производителя, доставчика или съответната страна.

В допълнение към горепосочения отказ от отговорност на партньорите, бихме искали също така да съобщим, че в съответствие със законодателството на ЕС сме длъжни да информираме нашите читатели, че всяко спонсорирано съдържание или сътрудничество ще бъде ясно обозначено като такова. Ще работим само с марки и компании, които съответстват на нашите ценности и за които вярваме, че ще представляват интерес за нашите читатели.

Благодарим ви за подкрепата и разбирането.

Expateuropa.com